Toekomst Hedwige-Prosperpolder

Onderzoek toont hoe de natuur zich gaat ontwikkelen na ontpoldering

Toekomst van de Hedwige-Prosperpolder krijgt vorm tijdens symposium op UAntwerpen op 19 december 2018. 

Dát zeewater weer de ruimte krijgt in de Hedwige-Prosperpolder was al beslist, maar hóe het Vlaams-Nederlandse gebied zich na de ontpoldering precies gaat ontwikkelen was nog niet bekend. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) hebben nu in opdracht van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) een computermodel gemaakt waarmee ze voorspellen hoe de nieuwe getijdenatuur eruit zal zien in de decennia die volgen op het binnenlaten van Scheldewater. Tijdens het symposium ‘Toekomst van de Hedwige-Prosperpolder’ presenteren de onderzoekers op 19 december 2018 hun resultaten voor het brede publiek.

Vier jaar lang deden de onderzoekers veld- en labo-experimenten en zetten zij de nationale Vlaamse supercomputer in voor de zware berekeningen. De voorspellingen tonen voor de eerste tien jaar na ontpoldering een nat gebied met nog weinig begroeiing, maar veel bodemdieren, watervogels en steltlopers. Heel langzaam zal het gebied zich opvullen met slib en zand, en zal de typische schorvegetatie zich traag uitbreiden, tot na ongeveer vijftig jaar een robuust, gevarieerd natuurlandschap ontstaat van slikken, schorren en geulen.

Het nieuwe natuurgebied van 465 hectare dient als ecologisch filter voor een betere waterkwaliteit in de Schelde, zal bijdragen aan waterberging tijdens gevaarlijk hoog water, en beschermt de dijken door natuurlijke ophoging van zand en slib. Op die manier zal het gebied meters hoog uitgroeien boven de omringende diep gelegen polders en wordt het een toonvoorbeeld van hoe we met natuurlijke processen het land kunnen laten meegroeien met de stijgende zeespiegel en de klimaatopwarming.