Afsluitend ECOPLAN-event

De presentaties kan u downloaden door op de titels in het programma te klikken!                                                                 

Afsluitend ECOPLAN-event op vrijdag 13 December (9:30-13:00) + BEES X-mas market vanaf 14:00

Het Pand, Gent

Tijdens het afsluitend event van het ECOPLAN-project willen we u graag introduceren tot de finale resultaten en eindprodukten van het project. Met dit event willen we een brede groep van stakeholders en belanghebbenden introduceren met de inhoud van ECOPLAN en aangeven hoe ook zij voordeel kunnen halen uit dit project. Aansluitend op deze voormiddag nodigen we u uit voor de derde BEES kerstmarkt op dezelfde locatie, om in informele sfeer kennis te maken met onderzoek, beleid en praktijk rond ecosysteemdiensten.

 

Programma:

 

9:00-9:30     Onthaal

 

9:30-9:45     In vogelvlucht doorheen de ECOPLAN toolset: Wat is er nieuw? waar zijn ze te vinden?

 

Het ECOPLAN project levert een reeks methodes en instrumenten (tools) om de wetenschappelijke kennis van ecosysteemdiensten te integreren in het ontwerp en de inrichting van de open ruimte. De ECOPLAN tools kunnen ingezet worden in verschillende stappen van een planningsproces (analyse, visie, planning, implementatie, evaluatie). We gaan er snel doorheen, meer informatie over de toolset vind je hier.

 

9:45-10:30   Evaluatie van ecosysteemdiensten op hogere schaal: Welke gemeenten leveren de meeste ecosysteemdiensten?

De actuele levering van ecosysteemdiensten werd ruimtelijk expliciet doorgerekend met de ECOPLAN SE tool en vervolgens met de QuickScan tool geaggregeerd op niveau van gemeenten, provincies, stroomgebieden en ecodistricten. Gekoppeld aan GIS levert dit mooie inzichten over vraag en aanbod aan ecosysteemdiensten in Vlaanderen.  

 

10:30-11:00   Koffiepauze

 

11:00-12:00 Aan de slag met ecosysteemdiensten op lokale schaal: voorbeelden van toepassingen op maat!


Vallei-inrichting van de Maarkebeek: Ecosysteemdiensten en klimaatadaptatie hand in hand!

In samenwerking met de Provincie Oost Vlaanderen wordt getoetst hoe de ECOPLAN eindproducten kunnen bijdragen aan de uitbouw van een klimaatgezond landschap en een robuuste groenblauwe dooradering van de Maarkebeekvallei. Concreet wordt getoetst door middel van participatieve methodes in welke mate ontwerpen van ontwerpbureaus aansluiten bij de gewenste functies voor het gebied. Daarnaast ontwikkelen we ook kanskaarten die identificeren welke ingrepen op welke plek het meeste impact hebben op de levering van ecosysteemdiensten.

De Cirkel:  Multifunctioneel inrichting van het ruilverkavelingsgebied Jesseren (Haspengouw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          In het kader van de ruilverkaveling Jesseren is er ongeveer 150 ha vrij gekomen voor natuur- en landschapsontwikkeling. Via het lokale platform (De Cirkel, gecoördineerd door VLM) worden eigenaars, beheerders, besturen, sociale-economiebedrijven, landbouwers, lokale vrijwilligers, ondernemers en inwoners zoveel mogelijk betrokken in de inrichting, beheer en onderhoud van deze nieuwe natuur.   Om het project beter te doen aansluiten aan lokale noden en zo het draagvalk voor het project te verhogen werd er een bevraging uitgevoerd bij de lokale bevolking over hun verwachtingen i.v.m. het landschap.  Via de ECOPLAN Scenario Evaluator werden de verwachtte veranderingen van ecosysteemdiensten in kaart gebracht en gekwantificeerd.                                                                                                      

12:00-12:30   Beleid op basis van ecosysteemdiensten, zijn we er klaar voor?

Er zijn vele spelers die actief zijn in het plannen, beheren en inrichten van de open ruimte... vaak elk met een eigen logica en aanpak. Hoe kan deze samenwerking geoptimaliseerd worden? Welke factoren bepalen dat de voor de hand liggende win-win opties die de levering van ecosysteemdiensten versterken wel of nietbeschouwd worden als een geldige maatregel? Waarom worden zij (niet) geïmplementeerd? Op basis van de resultaten van een reeks diepte interviews zullen we overzicht geven van knelpunten en succesfactoren voor een meer duurzaam en integraal beheer van de open ruimte.

12:30-12:45   Wat na ECOPLAN?

Ook de komende jaren blijven wij beschikbaar als TEAM om op maat te werken! We werken actief aan een toekomst voor de ECOPLAN tools. Welke ondersteuning hebben we jullie te bieden?

Wenst u meer informatie? Ziet u zichzelf of uw organisatie als een potentiële gebruiker? Of bent u gewoon nieuwsgierig wat dit ‘nieuwe’ concept allemaal te bieden heeft? Kom dan zeker naar het afsluitend ECOPLAN event!

Inschrijven is gratis en kan via deze link. Gelieve aan te duiden op welke onderdelen u al of niet aanwezig zal zijn. Voor de BEES-kerstmarkt kan u zich hier apart registeren)

Graag verzoek ik u deze uitnodiging verder te willen verspreiden naar potentieel geïnteresseerden.

 

Contact: jan.staes@uantwerpen.be

 

Namens het ECOPLAN – consortium