De vrijheid van de leraar als black box: over de bijwerkingen van onderwijsstandaarden - 12 mei 2016

Korte inhoudelijke beschrijving

Er is veel discussie over de vrijheid van onderwijs. Veel minder echter over de vrijheid van de leerkracht. Die vrijheid is vandaag nochtans verre van vanzelfsprekend. Denken we bijvoorbeeld aan het beroepsprofiel en de basiscompetenties voor leerkrachten en de rol die ze spelen in lerarenopleidingen en scholen. Staan deze zogenaamde professionele standaarden garant voor de autonomie van de leerkracht? Of is het omgekeerde het geval: geven ze uitdrukking aan de onvrijheid van de leerkracht in het huidige Vlaamse onderwijsbestel? Of is het niet zo zwart-wit? En wat betekent de vrijheid van de leerkracht precies? Vrij ten opzichte van wat? En vrij om wat te doen? 

Deze en andere vragen staan centraal tijdens deze studiedag. Via recent onderzoek naar het beroepsprofiel voor de leerkracht en een aantal korte interventies door betrokkenen uit verschillende onderwijsmiddens, trekken we een debat op gang.

Een debat met een duidelijke, maatschappelijke inzet: wat betekent vrijheid voor de leerkracht en wat zijn de basisvoorwaarden hiervoor?

Programma

  • 13-13u30: onthaal met koffiebuffet
  • 13u30-14u15: presentatie onderzoek C. Ceulemans met ruimte voor vragen
  • 14u15-15u15: interventies van sprekers uit vakbond, beleid, lerarenopleiding, leraren en directie

Jozefien Van Looy (leerklacht kleuterschool De kleine wereld Antwerpen), Vincent Vandevyvere (leerkracht basisschool V-tex Kortijk) en Joos Van Goethem (leerkracht secundair Onze-Lieve-Vrouwecollege Antwerpen) vertellen welke vrijheid zij in hun beroep ervaren en/of zoeken.

Ook Kristien Arnouts (studiedienst ACV-CSC), Hilde Dom (directie basisschool De kleine wereld), Jan Elen (KU Leuven) en Roger Standaert (onderwijsexpert) geven hun kijk op de zaak.

  • 15u15-16u30: uitwisseling met het publiek

Materiaal

 

 

In samenwerking met het Labo voor Educatie en Samenleving, faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KULeuven