ORD2017

Op 28, 29 en 30 juni 2017 vinden in Antwerpen de Onderwijs Research Dagen plaats.

Het thema is Onderwijs | Onderzoek met impact.

Met dit thema verwelkomen we in Antwerpen iedereen die in het brede onderwijsveld via kwaliteitsvol en innovatief onderwijs | onderzoek een impact beoogt te realiseren.

Onderwijs | onderzoek kan:

  • een academische en/of maatschappelijke impact hebben
  • een uitgesproken lokale dan wel een internationale impact ambiëren
  • impact beogen bij lerenden, onderwijsprofessionals en/of beleidsmakers
  • impact beogen in de klas, de school, het werkveld
  • impact beogen in  diverse onderwijsniveaus (van basis- tot volwassenenonderwijs)
  • Tot slot kijken we ook uit naar bijdragen die zich kritisch buigen over de vraag wat impact van onderwijs | onderzoek is of moet zijn.

De ORD 2017 wil inspirerend zijn voor de onderwijspraktijk, onderzoekers en beleidsmakers.

De organisatie is in handen van het Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen  (Faculteit Sociale Wetenschappen) en de Antwerp School of Education.