Studiedag "Samen bouwen aan een hervormde leerlingenbegeleiding"

De eerste stappen voor de hervorming van de leerlingenbegeleiding in Vlaanderen zijn gezet. De Vlaamse overheid gaf opdracht aan PwC om de CLB-werking door te lichten en gunde een wetenschappelijk onderzoek om de Vlaamse praktijken inzake leerlingenbegeleiding in een breder internationaal kader te plaatsen. Op basis hiervan zijn recent de nieuwe krijtlijnen voor een hervorming van de leerlingenbegeleiding uitgeschreven, die door de Vlaamse regering werden goedgekeurd op 11 december 2015.

Op de studiedag “Samen bouwen aan een hervormde leerlingenbegeleiding”, georganiseerd door onderzoekers verbonden aan de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen, gaan we in op de resultaten van deze studies. Ook de implicaties van een recent grootschalig onderzoek over buitenschoolse hulp en zorg op school worden toegelicht.