TALIS 2013 resultaten

Het project werd opgestart op initiatief van de OESO. Aan de hand van vragenlijsten worden leraren en schoolleiders bevraagd rond tal van aspecten van hun werk en werkomgeving. Deze pagina bevat publicaties met resultaten uit TALIS 2013.

 

De TALIS-resultaten werden in Vlaanderen verder ook meer diepgaand geanalyseerd met een focus op professionalisering van leraren en schoolleiders, de jobtevredenheid van leraren en de maatschappelijke waardering die leraren ervaren:

Verder werden ook bijkomende analyses uitgevoerd met betrekking tot 'Professionele ontwikkeling en samenwerking van leraren en schoolleiders in Vlaanderen (Vanhoof, Van Petegem, & Vanhoof, 2015)'

Voor een overzicht van de internationale resultaten verwijzen we u naar de website van de OESO (www.oecd.org/TALIS). Daar vindt u onder meer onderstaand internationaal TALIS 2013 rapport.

TALIS 2008 publicaties