Leren in transitie

Vanuit recente leerpsychologische en onderwijskundige referentiekaders beoogt het speerpunt ‘Leren in transitie’ empirisch inzicht te verwerven in:

 1. Cognitieve, regulatieve en affectieve aspecten van leren in formele leercontexten en de onderlinge samenhang op het niveau van leerstrategieën en –patronen,
 2. Individuele verschillen in aspecten van het leren verklaren vanuit persoonsgebonden en contextfactoren,
 3. De ontwikkeling van aspecten van leren in cruciale transities in de schoolloopbaan (zowel binnen als overheen verschillende onderwijscontexten).
 4. Methodologische transities op het vlak van het meten van leren. Hierbij gaat aandacht uit naar de integratie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden (mixed method data-analyse) en de analyse van longitudinale procesmodellen.

Leden

 • David Gijbels: Leren van studenten - Assessment - Hoger onderwijs - Werkplekleren
 • Vincent Donche: Leerpatronen - Academische integratie - Motivatie - Hoger onderwijs 
 • Dorothy Duchatelet: Simulaties - Motivatie - Hoger onderwijs - Leren van studenten
 • Jonas Willems: Academisch studiesucces - Academisch zelfconcept - Zelfregulatie - Transitie naar hoger onderwijs
 • Dorien Noyens: Transitie naar hoger onderwijs - Academische integratie - Motivatie
 • Leen Catrysse: Eye tracking - Leerstrategieën - Multi method onderzoek 
 • Lien Demulder: Transitie naar hoger onderwijs - Feedback - Studiekeuze - Leren - Motivatie

Recente publicaties

Catrysse, L., Gijbels, D., Donche, V., De Maeyer, S., Van den Bossche, P., & Gommers, L. (2016). Mapping processing strategies in learning from expository text: an exploratory eye tracking study followed by a cued recallFrontline Learning Research, 4(1), 1-16. 

Kyndt, E., Coertjens, L., Van Daal, T., Donche, V., Gijbels, D., & Van Petegem, P. (2015). The development of students' motivation in the transition from secondary to higher education : a longitudinal study. Learning and Individual Differences, 39, 114-123 

Gijbels, D., Donche, V., Richardson, J., & Vermunt, J. (2014). Learning patterns in higher education : dimensions and research perspectives. New Perspectives on Learning and Instruction. London : Routledge. 

Donche, V., de Maeyer, S., Coertjens, L., Van Daal, T., & Van Petegem, P. (2013). Differential use of learning strategies in first-year higher education : the impact of personality, academic motivation, and teaching strategies. British Journal of Educational Psychology, 83(2), 238-251.

Van Daal, T., Donche, V., & de Maeyer, S. (2013). The impact of personality, goal orientation and self-efficacy on participation of high school teachers in learning activities in the workplace. Vocations and learning. Published online first.

Publicatie in de kijker

Kyndt, E., Donche, V., Trigwell, K., & Lindblom-Ylänne, S. (2017). Higher education transitions: theory and research. New York: Routledge.