Leren in transitie

Vanuit recente leerpsychologische en onderwijskundige referentiekaders beoogt het speerpunt ‘Leren in transitie’ empirisch inzicht te verwerven in:

  1. Cognitieve, regulatieve en affectieve aspecten van leren in formele leercontexten en de onderlinge samenhang op het niveau van leerstrategieën en –patronen,
  2. Individuele verschillen in aspecten van het leren verklaren vanuit persoonsgebonden en contextfactoren,
  3. De ontwikkeling van aspecten van leren in cruciale transities in de schoolloopbaan (zowel binnen als overheen verschillende onderwijscontexten).
  4. Methodologische transities op het vlak van het meten van leren. Hierbij gaat aandacht uit naar de integratie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden (mixed method data-analyse) en de analyse van longitudinale procesmodellen.

 
Recente publicaties

Catrysse, L., Coertjens, L., Donche V., Van Daal T., & Van Petegem, P. (2015). De invloed van persoonlijkheid en motivatie op de ontwikkeling van leerstrategieën. Pedagogische Studiën: Tijdschrift voor Onderwijskunde en Opvoedkunde, 92(5), 308-323

Kyndt, E., Coertjens, L., Van Daal, T., Donche, V., Gijbels, D., & Van Petegem, P. (2015). The development of students' motivation in the transition from secondary to higher education : a longitudinal study. Learning and Individual Differences, 39, 114-123 

Gijbels, D., Donche, V., Richardson, J., & Vermunt, J. (2014). Learning patterns in higher education : dimensions and research perspectives. New Perspectives on Learning and Instruction. London : Routledge. 

Donche, V., de Maeyer, S., Coertjens, L., Van Daal, T., & Van Petegem, P. (2013). Differential use of learning strategies in first-year higher education : the impact of personality, academic motivation, and teaching strategies. British Journal of Educational Psychology, 83(2), 238-251.

Van Daal, T., Donche, V., & de Maeyer, S. (2013). The impact of personality, goal orientation and self-efficacy on participation of high school teachers in learning activities in the workplace. Vocations and learning. Published online first.

Publicatie in de kijker

Coertjens, L., Donche, V., De Maeyer, S., Vanthournout, G., & Van Petegem, P. (2013). Modeling Change in Learning Strategies throughout Higher Education: A Multi-Indicator Latent Growth Perspective. PLoS ONE 8(7): e67854. doi:10.1371/journal.pone.0067854.