Edubron organiseert mee het SIG27 congres

De derde editie van het SIG 27 congres van EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) vindt plaats van 19 tot 21 augustus 2020 in Antwerpen en wordt mede georganseerd door Edubron. 

Het theme van het congres is 'Sharpening the facets of online measures: Research at the cutting edge'. Het thema is gelinkt aan een van de meest belangrijke symbolen van Antwerpen, namellijk de diamant. Zoals beschreven staat in de visie van de SIG 27 kan leren gezien worden als een proces dat uiteindelijk leidt tot een bepaalde uitkomst. Wanneer we leren evalueren dienen we dus ook te kijken naar dat proces en niet enkel naar de uitkomst. Omwille van die reden worden meer en meer meetmethodes gebruikt tijdens het leerproces om meer inzicht te krijgen in wat er zich juist afspeelt tijdens het leerproces. Deze meetmethodes kunnen vergeleken worden met ruwe diamanten die we nog verder moeten verfijnen als onderzoeksgemeenschap door disucssie en samenwerking om innovatief onderzoek te blijven doen. Het doel van het congres is om ideeën en ervaringen uit te wisselen omtrent deze nieuwere meetmethodes.

Meer informatie vind je hier. 

logo