Ook Edubron zet Spots op onderwijs

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) gaf onderwijsonderzoekers een platform om zich over belangrijke onderwijskwesties uit te spreken. Met feiten en argumenten voeden ze het maatschappelijke debat en laten ze zien hoe we, door met verschillende brillen naar het onderwijs te kijken, nieuwe antwoorden kunnen vinden. Met drie bijdragen heeft ook de onderzoeksgroep Edubron hier actief aan bijgedragen. De bijdragen werden gebundeld in een nieuw boek: ‘Spots op onderwijs’.
 

Afbeelding