Doorlichting zorgt voor stress, maar inspecteurs krijgen goede punten

15.06.2015

Het bericht dat de Onderwijsinspectie langskomt, heeft in elke leraarskamer een grote impact en zorgt voor heel wat stress bij leerkrachten en directie. Maar sturen scholen ook bij na die doorlichting? Maarten Penninckx (UAntwerpen) zocht het uit. Maarten, verbonden aan het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen, verdedigt op 3 april zijn doctoraatsstudie. Hij weerlegt het idee dat schooldoorlichtingen op grote schaal aanzetten tot een verbetering van de onderwijskwaliteit.

“Uit een bevraging bij 2668 personeelsleden uit 138 doorgelichte basis- en secundaire scholen blijkt dat iets meer dan de helft van de respondenten (53%) aangeeft dat het leerkrachtenteam daadwerkelijk iets verandert na de doorlichting, en bij slechts 42% gaat het om veranderingen die de leerlingen uiteindelijk ten goede komen”, legt Penninckx uit. “Dat komt onder meer omdat scholen niet zo heel veel leren uit het inspectierapport, en dat is soms frustrerend.”

In het onderzoek wordt een schooldirecteur geciteerd: “De inspecteurs komen wel vertellen wat we verkeerd doen, alsof we zelf onze zwaktes nog niet kennen. Maar waarom komen ze ons niet vertellen hoe we die problemen best aanpakken? Daar hebben we nood aan!” Uit verdere analyses blijkt dat scholen meer verbeteracties opzetten wanneer ze een ‘beperkt gunstig’ advies kregen van de inspectie, maar vooral wanneer ze de doorlichting hebben ervaren als een eerlijk en betrouwbaar proces.