Meer vrouwen in STEM-opleidingen door genderstrategisch taalgebruik in studiebrochures

06.10.15

STEM-gerelateerde beroepen hebben wereldwijd een tekort aan gekwalificeerde werkkrachten (STEM = Science, Technology, Engeneering & Mathematics). Dit tekort start bij een geringe instroom naar STEM-gerelateerde opleidingen. Echter, er is niet alleen een kwantitatief verschil tussen vraag en aanbod, maar ook een kwalitatief verschil. Organisaties erkennen steeds meer dat er binnen STEM een tekort is aan geschoolde vrouwen waardoor het vrouwelijk potentieel onbenut blijft.

Uit het ‘project STEM(sters)’ blijkt dat het beeld dat studenten/es hebben van de opleiding een sterke invloed heeft op de studiekeuze. Dit beeld wordt deels beïnvloed door de gendergekleurde woorden die gebruikt worden om het profiel van de ideale student/e en het profiel van de opleiding te omschrijven. Wanneer STEM-studiebrochures met meer vrouwelijke adjectieven (vb. creatief) omschreven worden, stijgt de interesse en inschrijvingsintentie. Tegelijkertijd stijgt ook het eigen geloof dat ze de opleiding succesvol zullen afsluiten en worden genderstereotypen over de opleiding afgezwakt. Deze resultaten zijn vooral van toepassing voor cultureel progressieve mannen en vrouwen op het gebied van genderrollen opvattingen.

Wanneer men bij het opstellen van STEM-studiebrochures aandacht heeft voor de genderconnotatie van adjectieven, wordt dit genderstrategisch schrijven genoemd. Meer informatie over genderstrategisch schrijven? Bezoek zeker de website of neem een kijkje in de schrijfwijzer.

Voor verdere vragen contacteer Karen Verswijvel: karen.verswijvel@uantwerpen.be