Flexibel lesgeven: Studiedag

Leidraad voor het inzetten en ontwikkelen van lerarencompetenties in het lager onderwijs

Het lager onderwijs kent momenteel enkele cruciale uitdagingen, waaronder de toenemende diversiteit binnen de leerlingenpopulatie en de overgang tussen het lager en secundair onderwijs. Een belangrijk antwoord op die uitdagingen ligt in het voeren van een personeelsbeleid dat de competenties van leraren gericht inzet en ontwikkelt. Maak tijdens de studiedag (24 oktober),  georganiseerd door onderzoekers van de Antwerp School of Education en het Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen van de Universiteit Antwerpen, in detail kennis met 3 praktijken van een competentiegericht personeelsbeleid. Directeurs en leraren uit scholen over heel Vlaanderen vertellen hoe zij inzetten op het ontwikkelen van vakkennis van leraren, verhoogde vormen van samenwerking tussen leraren of variaties in de taakinvulling van leraren. U krijgt de kans om met hen in gesprek te gaan en informatie in te winnen over de praktische uitwerking ervan.

Kan je er spijtig genoeg niet bij zijn, maar ben je wel benieuwd naar hoe een competentiegericht personeelsbeleid in andere scholen vormgegeven wordt? Dan verwijzen we je graag door naar het boek dat over het onderzoek werd gepubliceerd: ‘Flexibel lesgeven. Leidraad voor het inzetten en ontwikkelen van lerarencompetenties in het lager onderwijs’ (Struyf et al., 2017).