Keelspray met goede bacteriën veelbelovend tegen corona

Wetenschappers UAntwerpen stellen vast dat probiotica het aantal virusdeeltjes kunnen verminderen

Een multidisciplinair team onder leiding van de Universiteit Antwerpen onderzocht of een keelspray met goede bacteriën de symptomen van besmette coronapatiënten kan bestrijden. Het onderzoek wees uit dat de speciaal uitgekozen bacteriën het aantal virusdeeltjes konden verminderen.  

In februari 2021, in volle crisis, gingen de onderzoekers onder leiding van prof. Lebeer op zoek naar COVID19-patiënten die recent een positieve PCR-test hadden afgelegd. Hiervoor werkten ze samen met huisartsen en met de lokale triagecentra. Ze vroegen hen om binnen de vier dagen na hun vastgestelde besmetting te starten met een keelspray. Twee weken lang zouden ze die spray, waarin bacteriën met immuunstimulerende en antivirale werking zaten, dagelijks gebruiken. 

Lagere virale lading

41 testpersonen kregen de keelspray met probiotica mee, 37 mensen behoorden tot de controlegroep en kregen een placebospray mee. Twee weken lang sprayden zij in hun keel en volgden zichzelf op met een studiepakket waarmee ze stalen van hun neus en keel (met wissers) en bloed (met een vingerprik) bij zichzelf afnamen. De stalen werden geanalyseerd in het UZA en het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Deelnemers aan de studie kregen een pakket met de spray en wissers.

“Op basis van de wissers waarop we de virale lading onderzochten op basis van de gekende PCR-testen, zagen we een verschil tussen mensen die de keelspray met probiotica gebruikten ten opzichte van de controlegroep”, vertelt bio-ingenieur en onderzoeker dr. Ilke De Boeck. “Zij hadden minder virusdeeltjes in hun neus en keel ten opzichte van de controlegroep.” 

Prof. Lebeer en haar team vermoeden dat de keelspray – indien vroeger toegediend – ervoor kan zorgen dat het virus minder repliceert en op die manier ziektesymptomen en de verspreiding van het virus kan verminderen. Zo hebben de juiste probiotica potentieel als antiviraal middel. Verschillende testen, waaronder enkele samen met het Rega Instituut van de KU Leuven, gaven immers aan dat er ook potentieel is tegen andere respiratoire virussen. Al is daar nog veel meer klinisch onderzoek en een duur geneesmiddelentraject voor nodig. 

Drie bacteriën

Probiotische therapie, of therapie met bacteriën die goed zijn voor onze gezondheid, zit in de lift. Het team van prof. Lebeer en YUN werkten reeds eerder succesvol samen voor de ontwikkeling van innovatieve behandelingen met probiotica voor huidproblemen zoals acne en vaginale schimmelinfecties. Voor de keelspray tegen COVID19 gingen ze kijken welke bacteriën ons immuunsysteem triggeren en hoe ze op virusinfecties reageren. Zo maakten ze een selectie van drie bacteriën die ze in de spray verwerkten. Die werd door de collega’s van YUN ontwikkeld in een nieuwe formule, die ervoor zorgt dat de bacteriën enerzijds stabiel blijven in de spray en anderzijds goed in de keel aanhechten om zo hun positieve effecten uit te oefenen. 

De resultaten zijn veelbelovend en tonen aan dat bepaalde goede bacteriën uit ons microbioom naast hun reeds bewezen werking tegen bacteriën en schimmels ook antivirale werking kunnen hebben. “Officiële geneesmiddelen zijn er voor alle duidelijkheid nog niet”, duidt De Boeck. De onderzoekers zitten nog in de proof of concept fase. “Dat betekent dat we nog onderzoek moeten doen op een veel grotere groep mensen om te kijken of onze hypothese klopt.” De resultaten van de selectie en screening van de bacteriën en de klinische studie met de keelspray werden recent gepubliceerd in de wetenschappelijke tijdschriften Microbial Biotechnology en Microbiology Spectrum. De productontwikkeling van de keelspray met de levende bacteriën gebeurde door het lifesciencebedrijf YUN. De resultaten vormen een belangrijke mijlpaal om levende bacteriën in te zetten als antiviraal middel. 

De wetenschappelijke artikels vindt u hier:

https://journals.asm.org/doi/full/10.1128/spectrum.01682-22

https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1751-7915.14189