Greffe Vincent

Microbioom analyses, inoculant technologie, microbiologie

Techniek

Bioinformatica, microbioom analyses, fermentatie bacteriën, screening

Gebruikers

Microbiologen, zaadcoatingsbedrijven

Trefwoorden

Inoculanten, Microbiologie

Lebeer Sarah

Bacterie-gastheer interactie voor probiotica (lactobacillen in de darm, vagina, ...) Microbiële analyses en identificatie (microbioomstudies) Bacteriële genetica Mutagenese en heterologe expressie in bacteriën Biochemische en functionele analyse van de bacteriële celwand moleculen Bacteriële glycoproteïnen Cel en gen biotechnologie Genomics, transcriptomics, proteomics, metagenomica Celcultuur van epitheliale en monocytcellen Immunologie en ontsteking Bepaling van microbiële luchtkwaliteit, incl.. LAL assay (endotoxinen) Luchtverontreiniging: biomonitoring van pro-inflammatoire capaciteit

Techniek

microbiële identificatie, bacteriële mutagenese en heterologe expressie, esp. in lactobacillen celkweek, LAL assay ELISA qRT-PCR, microbiële DNA, RNA en eiwitten extractie, biofilm assay

Gebruikers

wetenschappers

Trefwoorden

Anti-inflammatoire activiteit, Fermentatie, Darmontsteking, Bacterie, Luchtwegontsteking, Bacteriële ecologie

Oerlemans Eline

Bacterie-gastheer interactie, met name voor probiotica: gefocust op lactobacillen, hun rol in de vaginale microbiele gemeenschap en hun activiteit op pathogenen van de vagina en huid Identificatie van microbiele gemeenschappen i.e. microbioomstudies via next-generation sequencing Celcultuur van epitheliale, monocytcellen en primaire cellen Immunologie- ontsteking: e.g. cytokine assays via qPCR

Techniek

Algemene microbiologie Antipathogene testen Bacteriele identificatie Celcultuur Algemene moleculaire biologie (DNA/ RNA extractie, PCR,..) Next-generation sequencing- Illumina qPCR

Gebruikers

Wetenschappers

Trefwoorden

Vaginale infecties, Heilzame microben, Microbioom, Microbiologie

Samson Roeland

Het Laboratorium voor Milieu-ecologie en Stedelijke Ecologie (EUREC-Air), waarvan ik woordvoerder ben, is één van de twee laboratoria van de onderzoeksgroep ENdEMIC (Onderzoeksgroep voor Milieu-Ecologie en Toegepaste Microbiologie). EUREC-Air richt zich op de volgende onderzoeksthema’s, die allen van groot wetenschappelijk en sociaal belang zijn: (i) monitoring van de luchtkwaliteit en zijn ecologische implicaties, (ii) natuurgebaseerde oplossingen voor duurzame en ecologische steden, en (iii) luchtvervuiling en menselijke gezondheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken en benaderingen, waarvan de belangrijkste zijn: (i) milieumagnetische monitoring, (ii) burgerwetenschappen, (iii) low-cost en low-tech sensoren voor monitoring van de luchtkwaliteit en meteorologische omstandigheden, (iv) biomonitoring en (v) modellering. De eerste onderzoekslijn over monitoring van de luchtkwaliteit en zijn ecologische implicaties behelst de biomagnetische monitoring van fijnstofvervuiling (milieumagnetische monitoring). Het laboratorium tracht deze monitoringstechniek verder te optimaliseren, zodat de bijdragen van verschillende fijnstofbronnen (zoals verkeer en industrie) onderscheiden en ingeschat kunnen worden. EUREC-Air heeft een sterke track-record op het vlak van biomonitoring van de luchtvervuiling, voornamelijk via bladeren, maar ook via andere plantenorganen (bijvoorbeeld stammen en takken), en via insecten en vogels als indicatoren van de omgevingskwaliteit. Bovendien, bestudeert EUREC-Air ook het bodemcompartiment in vergelijking met vegetatie, als indicator van historische en actuele luchtverontreiniging, respectievelijk. Door luchtkwaliteitsdata te combineren met milieumagnetische monitoring van planten, bodem, rivierbeddingen en dieren, betracht EUREC-Air een holistisch inzicht te verwerven over het gedrag en de impact van fijnstofgerelateerde metalen in het (stedelijke) milieu. EUREC-Air heeft een uitgebreide en unieke ervaring met burgerwetenschapsprojecten, en zal daar op blijven inzetten om enerzijds unieke datasets te verzamelen, maar voornamelijk om de bewustwording rond de problematiek van luchtverontreiniging en andere stedelijke milieuproblemen bij de burger te vergroten. EUREC-Air vervolledigt zijn integrerende biomonitoring en milieumagnetische benadering met luchtkwaliteitsmonitoring via low-cost en low-tech sensoren. De tweede onderzoekslijn is gesitueerd rond natuurgebaseerde oplossingen voor duurzame en ecologische steden. EUREC-Air onderzoekt hierbij de rol van groene en blauwe infrastructuur (GBI) in de reductie van het stedelijk hitte-eiland-effect en de verbetering van de luchtkwaliteit. Daarnaast wordt ook het potentieel van het inzetten van bladgerelateerde micro-organismen voor de verbetering van de luchtkwaliteit bestudeerd. De invloed van GBI op de stedelijke biodiversiteit, van micro-organismen tot ecosysteemniveau, is tevens een belangrijk onderzoeksthema van het laboratorium. Omwille van het belang van het stedelijke ecosysteem, en in relatie tot de beperkte plaats in steden, blijft de studie van de ecosysteemdiensten van stadsbomen een belangrijk onderzoeksthema. Zo kunnen boomsoortkeuzes in stedelijke ontwikkelingsprojecten wetenschappelijk ondersteund worden, met het oog op een optimalisering van de ecosysteemdiensten aan de specifieke behoeftes. De derde en laatste onderzoekslijn richt zich op het verband tussen luchtverontreiniging en menselijke gezondheid. EUREC-Air onderzoekt hierbij onder andere de dynamische blootstelling bij het gebruik van verschillende transportmodi (bijvoorbeeld wandelen, fietsen, openbaar vervoer, wagen), en het effect van blootstelling aan fijn stof op de ademhalingsfunctie.

Techniek

Het Laboratorium voor Milieu-ecologie en Stedelijke Ecologie (EUREC-Air) kan, voor het verwezenlijken van zijn onderzoekslijnen gebruik maken van verschillende technieken en benaderingen, waarvan de belangrijkste zijn: (i) milieumagnetische monitoring, (ii) burgerwetenschappen, (iii) low-cost en low-tech sensoren voor monitoring van de luchtkwaliteit en meteorologische omstandigheden, (iv) biomonitoring en (v) modellering.

Gebruikers

Luchtverontreinging is een niet te ontvluchten probleem voor alle mensen die zich op die plaats bevinden. Aangezien Vlaanderen bijna volledig verstedelijkt is, en wereldwijd de verstedelijkingsgraad ook steeds verder toeneemt, is ons onderzoek naar luchtkwaliteit, fijn stof, en natuurgebaseerde oplossingen, relevant voor stedelingen overal ter wereld. Ons onderzoek resulteert in sterk gefundeerde wetenschappelijke bevindingen die het ontwerp van duurzame en ecologische steden sterk kan ondersteunen. Op deze manier is ons onderzoek relevant voor beleidsmakers en bedrijven die actief zijn in relevante domeinen van verstedelijking. Uiteraard is ons onderzoek ook relevant voor collega's wetenschappers, die kunnen verder bouwen op onze bevindingen.

Trefwoorden

Biomonitoring, Luchtkwaliteit, Duurzame technologieën, Burgerbetrokkenheid, Ecologische stedenbouw, Gezonde steden, Groene ruimten, Biodiversiteit, Luchtvervuiling, Fijn stof, Klimaatverandering, Fytoremediatie

Smets Wenke

Zie publicaties

Techniek

Cultiveren van bacteriën, PCR, gel electroforese, DNA extractie van bacteriën, DNA sequencing, bio-informatica van microbieel DNA, statistiek

Gebruikers

Overheidsinstanties gericht op het conserveren of verbeteren van de stedelijke omgeving en het milieu. Landbouwsector. Individuen bezorgd over luchtkwaliteit.

Trefwoorden

Microbiologie, Bacteriële ecologie, Plantmicrobe-interactie

Spacova Irina

Mijn onderzoeksexpertise omvat het bestuderen van probiotica-gastheer en probiotica-pathogeen interacties, met een specifiek focus op de immunologische en anti-inflammatoire effecten van wildtype en recombinante probiotische stammen.

Techniek

Ik gebruik moleculaire en kloneringstechnieken voor genetische modificatie van Lactobacillus-stammen. Verder gebruik ik in vitro celculturen (bijvoorbeeld primaire huidcellen en THP-1-reportercellen) in combinatie met probiotische en pathogene bacteriën. Ten slotte pas ik muismodellen van luchtwegaandoeningen (e.g. allergisch astma en RSV) toe.

Gebruikers

Onderzoekers en bedrijven die geïnteresseerd zijn in probiotica, alsook in preventie en behandeling van inflammatoire luchtweg- en huidziekten.

Trefwoorden

Muismodellen, Probiotica, Staphylococcus aureus, Ademhaling syncytiaal virus, Lactobacillus, Astma, Microbiologie, Allergie

Vandenheuvel Dieter

Mijn onderzoek richt zich op het vinden en valoriseren van nieuwe toepassingen voor micro-organismen, en dit zowel voor gebruik in het particuliere huishouden, als in industriële toepassingen. Mijn expertise is het genetisch en functioneel karakteriseren en manipuleren van (nieuw geïsoleerde) micro-organismen.

Techniek

- Sproeidrogen van biologisch, hitte-sensitieve moleculen en cellen. - Genetische karakterisering en manipulatie van verschillende micro-organismen (bacteriën, bateriofagen). - Sequenering en karakterisering van microbiële genomen. - Microbioomstudies.

Gebruikers

Academie Industrie Interessegroepen NGO's

Trefwoorden

Probiotica, Microbiële genetica, Probiotische behandeling, Probiotherapie, Nasale probiotics, Bacteriofaag, Moleculaire biologie, Microbiologie, Virologie

Willaert Ronnie

Ronnie Willaert (PhD in Toegepaste Biologische Wetenschappen, onderzoeksprofessor) heeft een uitgebreide expertise in gistonderzoek (Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans en C. glabrata) en enkelvoudige-molecule-biofysica (hoge resolutie microscopie, dat wil zeggen confocale laser microscopie, AFM, krachtspectroscopie en dip-pen-nanolithografie), gistruimtebiologieonderzoek en hardwareontwikkeling, eiwitwetenschap (gistadhesinen), cel (gist) immobilisatiebiotechnologie, fermentatietechnologie, brouwerijwetenschap en -technologie en wiskundige analyse (bioinformatica, massatransport en fluïdumstromingsmodellering ).

Techniek

Microbiologische technieken (gist, bacteriën) Fermentatietechnologie (bioreactoren) Nanobiotechnologie: Atomic Force Microscopy, fluorescentiemicroscopie Transcriptomics, proteomics, genomics Microfluidics Botcellen Celprinting

Gebruikers

Biotech / pharma-bedrijven Brouwerijen Voedingsbedrijven

Trefwoorden

Biochemische ingenieurstechnieken, Nanobiotechnologie, Gist, Biotechnologie