Labo voor Toegepaste Microbiologie en Biotechnologie

Sinds de Tweede Wereldoorlog is er een duidelijke toename van chronische ontstekingsziekten in regio’s met een grote graad van industrialisatie en urbanisatie. De hygiënehypothese stelt dat verminderd contact met micro-organismen in de eerste levensjaren een belangrijke factor is in de ontregeling van ons immuunsysteem en deze toename van ontstekingsziekten. Daarnaast speelt ook de toename van luchtvervuiling een mogelijke rol in de pathogenese van deze ziekten. De pro-inflammatoire capaciteit van fijn stof en andere luchtpolluenten lijkt hierbij een belangrijke factor, maar de onderliggende mechanismen zijn nog niet goed gekend.

Het onderzoeksteam van Prof. Sarah Lebeer heeft als doel meer inzichten te krijgen in de modulerende rol van omgevingsmicro-organismen en luchtvervuiling op onze gezondheid door technieken uit de moleculaire microbiologie en immunologie toe te passen. Hierbij is het onderzoek momenteel opgesplitst in drie hoofdthema’s:

  • Een eerste hoofdthema bestudeert de immunomodulatorische capaciteit, antipathogene werking en andere gunstige eigenschappen van Lactobacillus bacteriën uit verschillende niches. We concentreren ons hierbij op de oppervlaktemoleculen van deze lactobacillen en hun interactie met immuuncellen en pathogenen.
  • In een tweede hoofdthema bestuderen we omgevingsbacteriën uit de lucht en op planten (fyllosfeer) in relatie tot luchtvervuiling en de hygiënehypothese. Hierbij gaat speciale aandacht naar het ontwikkelen van moleculaire methoden voor het monitoren van de aanwezigheid en specifieke activiteit van deze micro-organismen (bv. bioremediatie, immunomodulatie, etc.).
  • Het derde hoofdthema heeft als doel om de aanwezigheid van microbiële endotoxines in de lucht, vnl. in fijn stof te monitoren in relatie tot luchtvervuiling door specifieke bio-assays te ontwikkelen met cellijnen.