BIOVEINS

Connectiviteit van groene en blauwe infrastructuren: levende aders voor biodiverse en gezonde steden

BIOVEINS is een internationaal project waarin stedelijk groene infrastructuren (GI) onderzocht werden in stedelijke gebieden. Stedelijk gebied, een thuis voor bijna 80 % procent van de bevolking in ontwikkelde landen, wordt gekenmerkt door sterk vervuilde lucht en een groot aandeel van ondoordringbare oppervlakken. Deze laatstgenoemden hebben een negatief effect op GI’s door onder andere fragmentatie van stedelijke GI’s, en het vergroten van het stedelijk hitte eilandeffect. Nochtans werd voor GI’s aangetoond dat ze de inheemse biodiversiteit ondersteunen, ecosysteem functies verbeteren en voor belangrijke ecosysteemdiensten(ED) zorgen. Bovendien dragen ze bij aan het welzijn van de mens.

In dit project werden biodiversiteit, functionele diversiteit en ecosysteemdiensten geïntegreerd. Het doel was (i) om via functionele diversiteit onderliggende mechanismen op te helderen, die de link ondersteunen tussen GI, taxonomische diversiteit en voorziening van ED, en (ii) om samen met lokale belanghebbenden, de nodige ecologische en interdisciplinaire kennis te bieden voor het bepalen van de essentiële kenmerken van GI, om richtlijnen te kunnen geven voor het oprichten, het beheren en restaureren van GI, en voor het verminderen van de effecten van globale stedelijke uitdagingen, zoals habitat fragmentatie, lucht vervuiling en hitte eilanden. Om

dit doel te bereiken werden parken (GI) geselecteerd in zeven steden over heel Europa. Verschillende taxonomische groepen van planten en dieren werden onderzocht als indicatoren voor de kwaliteit en connectiviteit van GI in de voorziening van verschillende ED in stedelijke omgeving.

Een van de eindpunten van het BIOVEINS project is de ontwikkeling van een ID-card voor elk park dat in dit project betrokken was. Deze ID cards zullen informatie bevatten over de biodiversiteit, de locatie, plantbedekking, ecosysteem services enz. Op deze manier worden de verzamelde data over de geanalyseerde taxa, regulatie van ED en indicatoren van GI functionering samengevat per park in een toegankelijk rapport. De data wordt momenteel volop verwerkt, en ID-cards zijn in de maak. Ze zullen hier terug te vinden zijn van zodra ze volledig afgewerkt zijn.