Epidemiologie en sociale geneeskunde

De Vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde (ESOC) wil bijdragen tot de verbetering van volksgezondheid en welzijn en tot een vermindering van de impact van ziekten op de bevolking. Meer specifiek levert ESOC inspanningen op het gebied van:

  1. adequaat onderwijs en training;
  2. gerichte onderzoek betreffende volksgezondheid;
  3. wetenschappelijke ondersteuning en informatie- en dienstverlening aan de samenleving aangaande topics van volksgezondheid.

Op vlak van onderwijs is de vakgroep binnen het curriculum geneeskunde verantwoordelijk voor de medische disciplines van sociale geneeskunde, epidemiologie en medische statistiek, medische sociologie en gezondheidsbeleid, alsook volksgezondheid.

ESOC bestaat uit een multidisciplinaire groep van experts in de volgende domeinen: epidemiologie op klinisch niveau en populatieniveau, sociale geneeskunde, gezondheidszorg, kankerpreventie, preventie en beheersing van infectieziekten, arbeidsgeneeskunde, milieu en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde en onderzoeksmethoden en -technieken.
De prioriteiten van het onderzoek zijn de volgende:

  1. infectieziekten (epidemiologie, preventie en beheersing van ondermeer HIV/AIDS/SOA)
  2. chronische ziekten (epidemiologie, preventie en beheersing van kankers zoals borstkanker en baarmoederhalskanker, epidemiologie en beheersing van longziekten);
  3. milieu- en arbeidsgeneeskunde (epidemiologie en preventie van specifieke gezondheidsproblemen in deze domeinen);
  4. ondersteuning van andere onderzoeksgroepen op klinisch epidemiologisch gebied.

Geografisch gesproken is het onderzoek vooral op de geïndustrialiseerde landen gericht, hoewel de volksgezondheid in ontwikkelingslanden (o.a. in Afrika en Zuid-Oost-Azië), Centraal en Oost-Europa niet wordt uitgesloten. 

Nieuws