Darmbacteriën bij vogels

Onderzoekers UAntwerpen nemen darmmicrobiota bij vogels uitgebreid onder de loep

Junkfood heeft impact op darmen van stadsvogels

Stadsvogels voeden zich grotendeels met ‘junkfood’. Dat heeft invloed op de bacteriën in hun darmen. “Het zorgt voor een verminderde plasticiteit, waardoor ze minder goed kunnen omgaan met veranderingen in hun voedingsgewoonte”, zeggen onderzoekers van UAntwerpen.

Het leven in de stad heeft een aantal specifieke kenmerken die kunnen leiden tot veranderingen in dierenpopulaties. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld op het vlak van grootte, fysiologie en gedrag. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen (Erik Matthysen en Aimeric TeyssierGlobal Change Ecology Centre, onderzoeksgroep Evolutionaire ecologie, toonden in samenwerking met collega's uit Gent en Toulouse (Frankrijk) aan dat ook de darmbacteriën van mussen in de stad onderhevig zijn aan verandering.

“Uit ons onderzoek blijkt dat voeding een belangrijke rol speelt bij de waargenomen verschillen tussen de stad en het platteland”, legt prof. Erik Matthysen uit. “Stadsmussen hebben namelijk een minder vezelrijk dieet, waardoor de diversiteit en de samenstelling van hun darmmicrobiota – het geheel aan micro-organismen in hun darmen – erop achteruitgaat. Door deze lage diversiteit aan darmbacteriën zijn de stadsmussen zelfs niet gebaat bij een vezelrijk plattelandsdieet.”

Cake en chips

De resultaten, gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings of the Royal Society B, wijzen er dus op dat de negatieve effecten van vezelarme verwerkte voedingsmiddelen op de darmmicrobiota, zoals vastgesteld bij de mens, ook kunnen optreden bij stadsdieren die zich voeden met ons afval.

Om dit na te gaan plaatsten de onderzoekers in het wild gevangen stads- en plattelandsmussen in twee volières: de ene groep kreeg een vezelarm stedelijk dieet (cake, chips, brood) voorgeschoteld, de andere een vezelrijk plattelandsdieet (tarwe, zonnebloempitten, meelwormen).

Aimeric Teyssier, hoofdauteur van de studie: "Na zes weken stelden we vast dat het stedelijke dieet de diversiteit in de darmen aanzienlijk had aangetast, en dat de plattelandsmicrobiota duidelijk opschoof naar een typisch stedelijke samenstelling. Omgekeerd had het plattelandsdieet de diversiteit in de darmen vergroot, waarbij de stedelijke microbiota veranderde in een typische plattelandssamenstelling."

Junkfood vogels
©  vampy24 (pixabay.com)

Verlies aan plasticiteit

De stadsmussen waren echter alleen gebaat bij het voedzamere plattelandsdieet als hun darmmicrobiota bij aanvang van het experiment nog divers genoeg was. Deze resultaten suggereren dat de lagere diversiteit als gevolg van het leven in de stad gepaard gaat met een verlies aan plasticiteit van de microbiota, waardoor stadsvogels een beperkter vermogen hebben om met veranderingen in hun dieet om te gaan.

“Deze studie biedt ook een breder perspectief”, besluit Matthysen. “Het westerse voedingspatroon van de mens, met vezelarme verwerkte voeding, kan mogelijk neveneffectenhebben op andere soorten die in stedelijke omgevingen leven.”