Aerts Peter

Kinesiologische analyses.

Techniek

- Digitale `hoge snelheids-videografie - Digitale `hoge snelheids- röntgenvideografie - Eectromyografie - Dynamografie

Gebruikers

Onderzoekslaboratoria

Trefwoorden

Ecologische karakterisatie, Functionele morfologie, Biomechanica

Baeckens Simon

Simon Baeckens bestudeert de evolutie van morfologische diversiteit in reptielen en onderzoekt hoe vorm gelinkt is aan functie. In zijn studies focust Baeckens op kenmerken en systemen die ecologische belangrijk zijn, zoals het communicatie systeem (incl. signaal design en sensorisch apparaat) en de huid (incl. huid oppervlakte structuren en huid aanhangsels, zoals klauwen).

Techniek

Gedragsobservaties; Gel-based stereo-profilometrie; Geometrische morfometrie; X-ray microtomografie; fylogenetische vergelijkende statistiek.

Gebruikers

Wetenschappers, bioingenieurs, productontwikkelaars.

Trefwoorden

Evolutionaire morfologie, Dierlijke ecologie, Vergelijkende ecologie, Functionele morfologie, Evolutionaire relatie, Dierlijk gedrag, Evolutionaire ecologie, Hagedissen

Broeckhoven Chris

Ik ben een postdoctoraal onderzoeker aan het Functionele Morfologie laboratorium van de Universiteit van Antwerpen (België). Mijn onderzoeksinteresse ligt bij de evolutie van natuurlijke bepantsering in vertebraten, meer specifiek van beenplaatjes in de huid of osteodermen. Om deze vragen te beantwoorden, gebruik ik verschillende modelorganismen, waaronder hagedissen en kikkers, en verschillende methodologische technieken zoals microcomputertomografie om morfologische informatie te verkrijgen. Indien mogelijk worden fylogenetische vergelijkende methoden gebruikt om informatie te verkrijgen over de evolutie van de de eigenschap in kwestie. Daarnaast voer ik experimenten uit in een functioneel morfologische context met behulp van de modernste technieken, waaronder thermische beeldvorming en evaporimetrie.

Techniek

Microcomputertomografie

Gebruikers

Biologen

Trefwoorden

Micro tomografie, Evolutionaire morfologie, Evolutie, Functionele morfologie, Aanpassing/adaptatie, Herpetologie, Ecomorfologie, Hagedissen

Goyens Jana

Evenwichtscontrole is essentieel voor dieren om te kunnen lopen. Het is cruciaal dat een dier de positie en de bewegingen van zijn eigen lichaam kan voelen. In het binnenoor zit een klein orgaan, het vestibulair systeem, dat de versnellingen van het hoofd meet. Ik onderzoek hoe dit orgaan werkt en hoe de anatomie ervan is aangepast aan de specifieke noden van verschillende diersoorten. Erg snelle, beweeglijke soorten zouden bijvoorbeeld een veel gevoeliger vestibulair systeem nodig kunnen hebben dan trage dieren. We gebruiken hagedissen uit de lacertide familie in onze vergelijkende studies, omdat er binnen deze familie een grote variatie bestaat aan lichaamsgroottes en leefomgevingen.

Techniek

Ik gebruik zowel experimentele technieken als computermodellen in mijn onderzoek. Ik analyseer bijvoorbeeld de lichaamskinematiek op basis van high-speed video opnames van rennende hagedissen. Om de morfologie van het vestibulair systeem te vergelijken tussen verschillende hagedissensoorten maak ik microCT scans. Op basis van diezelfde microCT scans bouw ik Fluid-Structure Interaction computermodellen om de vloeistofmechanica en sensorvervormingen binnenin het vestibulair systeem te leren gebrijpen.

Gebruikers

Onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het gebruik van de Skyscan 1172 microCT scanner van het BioStruct consortium, vinden meer informatie op deze website: https://sites.google.com/view/biostruct

Trefwoorden

Fluid models, Experimentele studie, Natuurlijke selectie, Balans, Vestibulair, Kinematische analyse, Binnenoor, Hagedissen

Van Damme Raoul

Studie van de adaptatie van 'complexe' functies bij dieren, met name bij reptielen en amfibieën. Met 'complex' wordt bedoeld: systemen opgebouwd uit vele onderdelen, die vaak ingezet worden voor verschillende doeleinden, en die met grote zekerheid van belang zijn voor de overleving en/of de reproductie. Voorbeelden van dergelijke functies: thermoregulatie, chemoreceptie, voortbeweging, voeding, cognitie. Studie van de relaties tussen (1)morfologische/fysiologische variatie, (2)variatie in prestatievermogen (vb. snelheid, kracht, leervermogen) en (3)overleving en reproductie. Vergelijkingen gebeuren tussen individuen, populaties en soorten (in het laatste geval, aan de hand van fylogenetische statistieken)..

Techniek

Morfometrie, prestatiemetingen, gedragsobservaties, paterniteitsanalysen, overlevingsanalysen, fylogenetische analysen, thermal analyses

Gebruikers

evolutiebiologen

Trefwoorden

Thermische ecologie, Evolutionaire biologie, Chemische ecologie, Aanpassing/adaptatie, Fylogenitica

Van Wassenbergh Sam

Als onderzoeker aan het laboratorium voor Functionele Morfologie bestudeer ik hoe de anatomie en mechanische eigenschappen van het lichaam van dieren is aangepast aan de functies die het moet vervullen. Mijn focus ligt daarbij vooral op het verkrijgen van fundamenteel inzicht in de biomechanische werking, en hoe variatie in de anatomische componenten deze werking beinvloedt. Het merendeel van mijn onderzoek spits zich toe op de werking van de kop van gewervelde dieren tijdens de voedselopname.

Techniek

Bewegingsanalyse, hogesnelheidscineradiografie, biomechanische modellering, rekenkundige vloeistofmechanica

Gebruikers

Biplanaire röntgenvideografie (zie www.uantwerpen.be/3d2ymox)

Trefwoorden

Hydrodynamica, Biomechanica, Morfologie