Studiedag "Voorbij de Hinderkoppen - Inclusie in leren en leven bij 12plussers 22 maart 2017

Voor de derde maal organiseren we een studiedag “Hinderkoppen” rond inclusief leren en leven. Hinderkoppen duidt op hindernissen die in het hoofd kunnen zitten van de mens die moeilijkheden ervaart om vlot te leren of te kunnen participeren, maar ook in dat van de leerkrachten, ouders, samenleving, die soms barrières in stand houden om te leren en mee te kunnen doen. Het VN-Verdrag voor de Rechten van mensen met een beperking geeft duidelijk aan: we moeten naar volwaardige inclusie. Het afgelopen jaar werden in Vlaanderen belangrijke overheidsmaatregelen van kracht: het M-decreet in Onderwijs en de Persoonsvolgende Financiering in Welzijn. Dat zorgt voor veel onrust, maar er zijn ook prachtige voorbeelden van mensen die hiermee in het werkveld creatief aan de slag gaan.

Deze “Hinderkoppen III – 2017” focust op adolescenten en volwassenen.

Voor deze gelegenheid zal Tony Booth van de Universiteit van Cambridge, de auteur van de Index voor Inclusie, ons inspireren.

Doelpubliek

Iedereen die werkt met adolescenten en volwassenen met specifieke ondersteuningsnoden: leerkrachten secundair (voortgezet) en volwassenen onderwijs, opvoeders, leerlingbegeleiders, orthopedagogen, psychologen, artsen, revalidatietherapeuten, ouders,…

 

PROGRAMMA

09:00u

Onthaal met koffie

09:30u

Verwelkoming, Beno Schraepen, AP hogeschool

09:40u

Het recht op redelijke aanpassingen: wat betekent dat voor certificaten, diploma’s, aanpassingen in secundair onderwijs, Annelies D’Espallier, Vlaams Ombudsdienst

10:10u

Op weg naar een echt inclusieve school? Kan het? Eddy Marchand, Koninklijk Atheneum Merksem

10:30u

De zorgzame school, Elke Struyf, Universiteit Antwerpen, opleiding- en onderwijswetenschappen

10:50u

Pauze

11:00u

Op weg naar een duurzame inclusieve samenleving;

Tony Booth, University of Cambridge, auteur van de Index voor Inclusie

12:10u

Inclusie in (hoger) muziekonderwijs: een voorbeeld

Marc Erkens, opleidingshoofd muziek” aan LUCA School of Arts, campus Lemmensinstituut en winnaar van de Klara Publieksprijs

12:30u

Pauze - Lunch

13:30u

Workshop 1

14:55u

Verplaatsing tussen de workshop

15.05u

Workshop 2

16:30u

Slot

Workshops

Workshop 1        Flagships Inclusief secundair onderwijs: hoe en waar het kan? Organisatie, lerarenvorming, personeelswerk, planning, Eddy Marchand, directeur KA Merksem en lector Ba-na-ba Buitengewoon Onderwijs, Zorgverbreding en Remediërend Leren, Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen

Workshop 2        Inclusief leven Plan P: Creatieve oplossingen zoeken voor participatieproblemenDidier Peleman & Jana De Bruycker, Onze Nieuwe Toekomst, Gent

Workshop 3        Cognitieve stimulering bij volwassenen met verstandelijke beperking; levenslang lerenJohan Warnez, agogisch directeur, Den Achtkanter, Kortrijk

Workshop 4        Pijlers van ondersteuning in inclusief onderwijs: hoe het M-decreet een succes kan worden, Kathy Delfante, Hanne De Mecheleer, Koca

Workshop 5        Weer een hindernis te nemen?  De overgang van lager naar secundair onderwijs  voor kinderen met specifieke noden, Inge Van de Putte & team Vakgroep Orthopedagogiek,  Universiteit Gent

Workshop 6        Ervaringen met het werken met de nieuwe Nederlandstalige Index voor Inclusie (uitgave 2016): Tony Booth + KITS project en Postgraduaat School voor Allen UC Leuven-Limburg

Workshop 7        Co-support: ondersteunen in secundair onderwijs, Annet Devroey, opleidingscoördinator Ba-na-ba Buitengewoon Onderwijs, Zorgverbreding en Remediërend Leren, UCLL

Workshop 8        Rapport drempels & barrières: ondersteunen van ouders en scholen, Seline Somers, Steunpunt inclusie

Elke Workshop wordt tweemaal gegeven, zodat iedereen 2 workshops kan volgen

 

Organiserend comité

  • Dany de Vooght, lid van bestuur vzw Cebco – Spill project (Sleutels  tot participatie, inclusief leren en leven), Antwerpen
  • Annet De Vroey, opleidingscoördinator Ba-na-ba Buitengewoon Onderwijs, Zorgverbreding en Remediërend Leren, UC Leuven-Limburg
  • Jo Lebeer, Universiteit Antwerpen, vakgroep Eerstelijns & Interdisciplinaire Zorg, unit Handicapstudies, coördinator Europees project Enablin+  en lid van bestuur vzw Cebco en Spill project
  • Ann Neetens, voorzitter vzw Cebco – Spill project (Sleutels  tot participatie, inclusief leren en leven), Antwerpen
  • Beno Schraepen, AP-hogeschool, Departement Gezondheid & Welzijn, medeoprichter Incena (Inclusion & Enablement) lid bestuur vzw Cebco - Spill project (Sleutels  tot participatie, inclusief leren en leven)
  • Leen Stoffels, coördinator Ba-na-ba Buitengewoon Onderwijs, Zorgverbreding en Remediërend Leren Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen
  • Inge Van de Putte, Vakgroep Orthopedagogiek,  Universiteit Gent
  • Ben Vermeersch, GO! Pedagogische begeleider, lid van bestuur vzw Cebco – Spill project (Sleutels  tot participatie, inclusief leren en leven)
  • Johan Warnez, agogisch directeur Den Achtkanter, Kortrijk, en lid van bestuur vzw Cebco

Praktische inlichtingen

Het auditorium van de AP hogeschool ligt in de Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Te voet vanuit Centraal Station is dit ongeveer 15’. Vanuit Centraal busstation Rooseveltplaats 5’

Tram- Metro vanuit parking Linkeroever; halte Opera

Met de auto : Check of u nog binnen mag in de lage-emissiezone in Antwerpen! Best is de auto aan de rand van de stad te laten staan en met de tram te komen (10 en 11 stoppen in de Lange Nieuwstraat). Of parkeer in een parkeergarage Sint Jacobs

Prijs

Normale prijs: 90 €

Korting: -10% vanaf 2e deelname van zelfde school

Korting: vanaf 4 betalende deelnemers van zelfde school: 5e gratis

Studenten: 20 €

Inschrijven

afgesloten

Secretariaat

Cil Leytens, Universiteit Antwerpen, Vakgroep ELIZA (Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg)

Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk.

Cil.leytens@uantwerpen.be Tel 0032 03 265 29 33