Postacademische vorming

1.Mensen met downsyndroom of gelijkaardige uitdagingen: naar een geintegreerde benadering voor een kwalitatief bestaan

Organisatie door Down Groep, Belgische Downsyndroom poliklinieken, dienstverleningscentra en ouderverenigingen.
Opleiding afwisselend in het Frans en Nederlands

2017-19 opleiding in het Frans, georganiseerd aan de Haute Ecole Libre de Bruxelles CREA-HELB (Campus Erasme Ziekenhuis, Anderlecht).
Personnes avec trisomie 21 ou troubles de développement apparentés: 
une approche intégrée vers une vie inclusive de qualité
Meer info : www.crea-helb.be.
 

2. ICF “Internationale Classificatie van Functioneren” (International Classification of Functioning, Disability & Health).

De ICF van de WHO wordt de basis om het functioneren van mensen in kaart te brengen, vanuit een biopsychosociaal kader.
Studiedag gevolgd door 2 dagen workshops en supervisie. Locatie Gijzegem of op verplaatsing. I.s.m. SIG vzw
Meer info: www.sig-net.be

3. Structurele Cognitieve Modificeerbaarheid, Gemedieerde Leerervaring en Instrumenteel Verrijkingsprogramma van Feuerstein.

Opleiding officieel geaccrediteerd door het International Feuerstein Institute van Jerusalem

2018-19: georganiseerd in het Frans aan de Haute Ecole Libre de Bruxelles CREA-HELB (Campus Erasme Ziekenhuis, Anderlecht)

Informatie-morgen op 16/2/2019

Start introductiemodule op 23/3/2019
Meer info op www.crea-helb.be


4. Samenwerken bij de ondersteuning van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag

 in samenwerking met OGGPA (Overleg Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen), ONADA en vzw OLO.
Opleiding wordt uitgesteld naar academiejaar 2019-20