Postacademische vorming

1. Samenwerken bij de ondersteuning van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag

 in samenwerking met OGGPA (Overleg Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen), ONADA en vzw OLO. Zeven zaterdagmorgenden op 22/9, 20/10 & 1/12/2018;
19/1, 16/3, 18/5 & 22/6/2019

Meer info en inschrijven

Download hier de folder

2. Mensen met downsyndroom of gelijkaardige uitdagingen: naar een geintegreerde benadering voor een kwalitatief bestaan

Organisatie door Down Groep, Belgische Downsyndroom poliklinieken, dienstverleningscentra en ouderverenigingen.
Opleiding afwisselend in het Frans en Nederlands

2017-19 opleiding in het Frans, georganiseerd aan de Haute Ecole Libre de Bruxelles CREA-HELB.

Personnes avec trisomie 21 ou troubles de développement apparentés: 
une approche intégrée vers une vie inclusive de qualité

Meer info : www.crea-helb.be.

Vanaf 2019-20 georganiseerd in het Nederlands aan de Universiteit Antwerpen met consortium hogescholen en universiteiten.
 

3. Structurele Cognitieve Modificeerbaarheid, Gemedieerde Leerervaring en Instrumenteel Verrijkingsprogramma van Feuerstein.

Meer info op www.sclm.uantwerpen.be


4. ICF “Internationale Classificatie van Functioneren” (International Classification of Functioning, Disability & Health).

De ICF van de WHO wordt de basis om het functioneren van mensen in kaart te brengen, vanuit een biopsychosociaal kader. Studiedag gevolgd door 2 dagen workshops en supervisie. Locatie Gijzegem. I.s.m. SIG vzw
Meer info: www.sig-net.be

5. Enablin+ Integratie van Zorg en Onderwijs aan kinderen met ernstig meervoudige beperkingen

i.s.m. Europees Enablin+ Project en Multiplus, expertisecentrum voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen van de KU Leuven
Meer info: www.enablinplus.eu
tot 30/6/2017 met de steun van het Europese Leonardo Programma