4e Master Geneeskunde

IPSIG (interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg), 2e semester

In deze week leren studenten in kleine groepen, samen met andere laatstejaars van de gezondheidszorgopleidingen (verpleegkunde, ergotherapie, kinesitherapie, logopedie, toegepaste psychologie, voedings-en dieetleer, sociaal werk) wat samenwerken inhoudt. Hierin komt het thema “handicap” aan bod, o.m. in ethische discussies, opstellen zorgplan

 

Master-na-master Huisartsengeneeskunde

Masterproeven over thema’s die betrekking hebben op handicap, zoals bv.

Communicatie met volwassenen met een verstandelijke beperking in de huisartspraktijk
Mensen met een autismestoornis in de huisartsenpraktijk
Urgenties bij mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme
….

 

Master-na-master specialistische geneeskunde

IPSIG-II ((interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg). Hierin komen studenten viermaal per jaar samen in een kleine interprofessionele groep om reële casussen met een kritisch incident te analyseren.