Unit ELIZA Handicapstudies - Onderzoek

Vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg/Unit Handicapstudies - Onderzoek

 

In de onderzoeksgroep doen we onderzoek over een waaier van topics van handicapsituaties en kwaliteit van leven gedurende de levensloop (lifespan disability research).

We doen dat vanuit een biopsychosociaal model. Het onderzoek is zowel fundamenteel als toegepast. Het onderzoek heeft een belangrijke maatschappelijke relevantie: volgens de WHO wordt het aantal personen in een situatie van handicap geschat op 15%. Het onderzoeksdoel is de directe verbetering van levenskwaliteit door te onderzoeken hoe de ondersteuning en zorg geoptimaliseerd kunnen worden.

Topics zijn o.m.:

 • implementatie van de Internationale Classificatie van Functioneren (ICF)
 • kwaliteit van leven van kinderen met ernstig meervoudige beperkingen; interprofessionele ondersteuning en zorg (Enablin+ project www.enablinplus.eu )
 • inclusief onderwijs (Distinc, Inclues, Daffodil)
 • functionele en dynamische evaluatie van kinderen met een ontwikkelingsstoornis (Daffodil www.daffodilproject.org)
 • cognitieve ontwikkelingsstimulering bij kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis en/of niet-aangeboren hersenletsel
 • Diagnostiek van jongvolwassenen en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis (Dia-Land onderzoek i.s.m. Gouverneur Kinsbergencentrum)
 • follow up kinderen en volwassenen met downsyndroom (i.s.m. Downpoli UZA)
 • follow up van ex-extreem prematuren (geboren na <32 weken): EU horizon2020 SHIPS project en RECAP project
 • ethische besliskunde bij screening en na prenatale diagnose
 • mensen met een (verstandelijke) beperking en/of autisme: netwerkzorg, gezondheidszorg
 • gedragsproblemen en psychisch lijden in eerste lijn bij mensen met een (verstandelijke) beperking en/of autisme
 • preventie burn-out bij ouders en andere ondersteuners

Contact

Lebeer Jo Tel. 00 32 (0) 265 29 18
jo.lebeer@uantwerpen.be