Onderzoek: Behoefte aan diagnostiek bij (jong) volwassenen met een beperking (DIA-LAND onderzoek)

Samenvatting

In het kader van de overeenkomst Universiteit Antwerpen-Kinsbergencentrum loopt een onderzoeksproject over de behoefte aan diagnostiek bij (jong)volwassenen met een beperking, met een (vermoeden van) ontwikkelingsstoornis of N.A.H. (niet-aangeboren hersenletsel). Het doel is om duidelijkheid te krijgen over het diagnostisch landschap in Vlaanderen en of er een match is met de behoefte aan diagnostisch onderzoek, i.v.m. het functioneren van personen met een functioneringsprobleem, met het oog op een betere inbedding in een diagnostisch traject, het  afstemmen van het huidige aanbod van handicap-gerelateerde diagnostische onderzoeken aan de behoeften van de verwijzers en gebruikers; het beter coördineren van het huidige aanbod in de verschillende centra; de kwaliteit van het diagnostisch aanbod te verbeteren, het adviseren van de overheid en het zoeken naar economische haalbaarheid. In eerste instantie richt dit onderzoek zich naar de jongvolwassenen en volwassenen (16+), omdat hier de grootste lacunes zijn. Later komt er een uitbreiding  naar kinderen.

Download hier de volledige tekst van het onderzoeksrapport

Oproep:

Dringend bijkomende deelnemers gezocht: contacteer anke.vandijck@uantwerpen.be