Daffodil project

” DAFFODIL Dynamic Assessment oF Functioning and Oriented at Development and Inclusive Learning). Het DAFFODIL project is een Europees Comeniusproject met partners uit 7 landen (BE, HU, SE, RO, PT, NO, VG), binnen het Levenslang Leren Programma van de Europese Commissie. Het liep van 1/11/2008-30/4/2011. Het project richtte de blik op  “assessment (evaluatie) & coaching”: op welke manier beïnvloeden de wijze en de methodes, waarmee kinderen met moeilijkheden geëvalueerd worden (zowel de functionele evaluatie als de leerprestatie-evaluatie), hun deelname aan het onderwijs? Staat dit inclusief leren in de weg, of zijn er manieren die inclusief onderwijs bevorderen?   Er werden guidelines opgesteld voor een meer dynamisch, functioneel assessment, gericht op het in kaart brengen van leerprocessen, leercontext, leermogelijkheden en hinderpalen; een boek en DVD werden gepubliceerd (With a different glance; Garant 2011)) ; het leidde tot een internationale week-cursus, meerdere artikelen in het Engels en Nederlands (o.a. Caleidoscoop en Zorgbreed), een Engelstalig masterprogramma aan de Babes-Bolyai Universiteit in Cluj-Napoca, Roemenië, en nationale initiatieven. 

www.daffodilproject.org