Distinc project

“DISTINC (Developing In-service Training for Inclusive Classroom Practices) is een Europees  project, dat van 2010-2013 financiële steun genoot van het Levenslang Leren Programma van de Europese Unie,  binnen de groep Comenius Multilaterale Projecten. Samen met zes partners uit vijf landen (Turkije, Polen, België, Portugal en het Verenigd Koninkrijk) hebben we een in-service programma ontwikkeld, voor leerkrachten van het basisonderwijs, om hun vaardigheden en kennis over inclusieve klaspraktijken te verbeteren, vooral voor kinderen die leer- en participatiebarrières (soms “leerproblemen en/of “leerstoornissen” en/of “gedragsstoornis” genoemd) tegenkomen. Er werd een lerarengids + DVD geproduceerd, verkrijgbaar in het Engels, Nederlands, Turks, Pools en Portugees. Het project leidde in de partnerlanden tot vervolgprojecten. In Vlaanderen is dat het project Goed Geënt.”

Meer info: www.distinc.org