Enablin+ project:

“Enabling and Including Young People with Complex and Intense Support Needs, een Europees Leonardo project (2014-2016) met 8 Europese partners, met de UAntwerpen als coördinator, met als doel het ontwerpen en uittesten van een interdisciplinaire nascholing voor diverse beroepsgroepen die werken met  kinderen met ernstig meervoudige beperkingen, met het accent op inclusie, kwaliteit van bestaan, communicatie, activering, modificeerbaarheid.