Themanummer Spiegel der Letteren: Het Claus-archief

Vers van de pers: het themanummer van Spiegel der Letteren (58ste jaargang, nummer 2): 'Het Claus-archief'.

Inhoud van het nummer

  • Dirk Van Hulle, De autograaf en het pentimenti-model: een verkenning van het Claus-archief
  • Johan Vanhecke, ‘In de 3de persoon, bitte’: De manuscripten van De koele minnaar (1956)
  • Tom Sintobin & Mathijs Sanders, Dit was zijn schrift. Over de wording van De verwondering
  • Kevin Absillis & Wendy Lemmens, ‘Moeten verstaanbaar blijven’. De genese van de registervariatie in Claus’ De verwondering (1962)
  • Linde De Potter, ‘De klad zit er in, zegt de minnaar’. Over de genese van Het jaar van de kreeft (1972), of hoe een ‘boekhouding van ressentiment’ een ‘liefdesroman’ werd
  • Kevin Absillis & Dirk Van Hulle, ‘Vandaar mijn vele ratures’. De genese van Het verdriet van België (1983)

Meer informatie en abstracts: http://www.spiegelderletteren.be/20162

Clauscentrum op Facebook

Sinds kort is het Studie- en Documentatiecentrum Hugo Claus ook actief op Facebook. Via onze Facebookpagina proberen we zoveel mogelijk nieuws te plaatsen met betrekking tot (de studie naar) het werk van Hugo Claus. Uiteraard zijn suggesties met betrekking tot artikelen, evenementen, lezingen etc. zeer welkom!