Midrasj in een notendop
Donderdag 25 maart 2021 om 20.00 uur CET
Online lezing in het Nederlands. Deze lezing vormt het eerste deel van een tweedelige cursus.

Het verschijnsel “midrasj” wordt kort historisch gesitueerd, met name als deel van de rabbijnse literatuur (derde-tiende eeuw), en de mogelijke oorspronkelijke functie van midrasj in de synagoge en/of de academie of het beit midrasj. We geven een kort overzicht van de werken waarin men midrasj kan vinden, zoals de Talmoediem en de specifieke midrasj-collecties (zoals de Mechilta of de Midrasj Rabba). We kijken naar de visie op de tekst van Tanach die achter de midrasj schuil gaat, en belichten tegen die achtergrond een aantal specifieke kenmerken van de midrasj, zoals de aandacht voor details en herhalingen, het a-contextuele, en het feit dat er “geen voor en na” is in de Tanach. Bij dit alles worden al concrete voorbeelden uit midrasj teksten gebruikt.

Rabbijnse parabels in midrasj
Donderdag 29 april 2021 om 20.00 uur CET
Online lezing in het Nederlands. Deze lezing vormt het tweede deel van een tweedelige cursus.

In de rabbijnse literatuur, opgeschreven vanaf de 3de eeuw, vinden we vele gelijkenissen of parabels, in het Hebreeuws mesjaliem (enkelvoud: masjal). Ze staan vooral in de commentaren op de Hebreeuwse Bijbel, Midrasjiem, en worden daarom ingezet om bijbeltekst te verklaren. Echter, de boodschap gaat veel verder dan het uitleggen van een specifieke tekst. Vele, maar niet alle mesjaliem, gaan over een koning en zijn relatie met zijn zonen, zijn vrouw, zijn slaven, of zijn huishouding. Andere gaan weer over dieren en doen denken aan Griekse fabels. In deze cursus maken we kennis met een aantal van deze rabbijnse mesjaliem die we samen gaan lezen en bestuderen. Mesjaliem hebben een lange geschiedenis: er zijn er al te vinden in de Tenach; ook Jezus vertelde parabels, en in de Islam hebben Joodse parabels vaak een verrassende twist gekregen. Ook in het chassidisme hebben parabels een heel belangrijke plaats. In de cursus gaan we samen een aantal rabbijnse parabels lezen.

Lieve Teugels is universitair hoofddocent Jodendom en Hebreeuws aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) te Amsterdam. Eerder was zij verbonden aan de Universiteit Utrecht en aan het Jewish Theological Seminary in New York. Lieve’s onderzoeksspecialisme is de rabbijnse midrasj. Ze is de auteur van The Meshalim in the Mekhiltot. An Annotated Edition and Translation of the Parables in Mekhilta de Rabbi Ishmael and Mekhilta de Rabbi Shimon bar Yochai (Mohr Siebeck, Tübingen, 2019); Aggadat Bereshit. Translated from the Hebrew with an Introduction and Notes (Brill, Leiden 2001); Bible and Midrash. The Story of ‘The Wooing of Rebekah’ (Gen. 24) (Peeters, Leuven, 2004) en vele artikelen. Een en ander is te vinden op haar website www.lieveteugels.nl.

Gelieve uw deelname te bevestigen vóór 25 maart via ijs@uantwerpen.be. U ontvangt vervolgens de weblink.