In deze geglobaliseerde wereld is ontwikkeling een meerlagig multi-actor proces. Ontwikkeling is een complexe aangelegenheid, met vele tegengestelde bewegingen, een proces ook dat zich afspeelt met verschillende snelheden. Ontwikkelingsbeleid is zowel een deel van dit proces als een determinant ervan. De onderzoeksgroep bestudeert het geheel van actoren en dynamieken dat samenhangt met politieke processen, om op deze manier concrete kansen te identificeren voor een rechtvaardigere en meer duurzame ontwikkeling.