Onderwijs

Meertaligheid en professioneel succes

Vlaamse zakenlui staan traditioneel bekend om hun meertaligheid (drie of meer vreemde talen). Dat is niet verwonderlijk voor onze sterk op export gerichte economie. Belangrijke functies bereikt men al lang niet meer met slechts een mondje Frans en Engels. Meertaligheid is meer en meer de belangrijkste vereiste in zowel binnen- als buitenlandse vacatures, zoals blijkt uit wat volgt.

PROFESSIONELE TEKORTKOMINGEN BIJ HOGEROPGELEIDEN IN VLAAMSE ONDERNEMINGEN

De studiedienst van de KULeuven (Hoornaert 1995) heeft bij Vlaamse ondernemers onderzocht welke de grootste professionele tekorten en kennislacunes waren bij hun academisch gevormde werknemers. Zeer opvallend is dat de gebrekkige kennis van vreemde talen daarbij bovenaan staat. Verdere tekorten zijn leidinggevende capaciteiten en organisatietalent, en ook bedrijfseconomische kennis. De opleidingsonderdelen van het Departement IBC komen door de combinatie van zakelijke communicatie in verschillende talen en inzicht in hun socio-economische relevantie direct tegemoet aan deze vereisten van de arbeidsmarkt.

TALENBEHOEFTE IN EEN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF

Voor welke talen hebben ondernemingen extra kennis nodig nu en in de komende jaren?

Een onderzoek in opdracht van de Europese Commissie (ELAN 12-06) bij ongeveer 2000 KMO’s en 30 multinationals in 29 Europese landen (EU en kandidaatslanden) kwam tot de conclusie dat veel omzet verloren gaat door de gebrekkige talenkennis van het personeel en de hiermee gepaard gaande interculturele problemen. Bijna de helft van de bevraagde ondernemingen zal daarom in de nabije toekomst extra de nadruk leggen op de talenkennis en interculturele vaardigheden van hun (toekomstige) werknemers. Engels, Frans, Duits en Spaans zijn duidelijk bij de meest gevraagde talen.

ENKELE CITATEN UIT HET BEDRIJFSLEVEN

“Ik moet zeggen dat ik veel aan mijn opleiding TEW heb gehad. Een zeer sterk punt van Antwerpen zijn de talen.”John Bortier, UNIZO, alumnus

“Leer talen!” René De Cleyn, CEO, Bayer

“Meertaligheid is een belangrijk surplus. Helaas schiet het middelbaar onderwijs tekort. Daarom juich ik de inspanningen van de faculteit TEW van de UA toe.” Luc Demeyere, vennoot Allen&Overy, alumnus

“Werkgevers stellen steeds hogere eisen. De Europese aanbeveling – namelijk kennis van de moedertaal en een degelijke kennis van tenminste twee andere Europese talen – is voor hen steeds meer de norm.” Brigitte Grouwels, Vlaams Staatsscetretaris voor Ambtenarenzaken