Nieuw netwerk geeft boost aan klinisch onderzoek naar infectieziekten

EU investeert 30 miljoen euro in project van Herman Goossens

ECRAID-Base (European Clinical Research Alliance on Infectious Diseases) is een Europees academisch netwerk voor klinisch onderzoek op het gebied van infectieziekten. Het is het eerste netwerk wereldwijd dat klinisch onderzoek naar (opkomende) infectieziekten en antibioticaresistentie samenbrengt. Door internationale samenwerking kan sneller gereageerd worden op infectieziekten die een gevaar vormen voor de volksgezondheid. ECRAID-Base heeft met een subsidie van 30 miljoen euro van de Europese Commissie financiering voor vijf jaar gekregen.

ECRAID-Base bouwt voort op de activiteiten van COMBACTE en PREPARE. Dankzij het netwerk dat door deze twee projecten is opgebouwd, zal klinisch onderzoek sneller, gemakkelijker en goedkoper kunnen worden uitgevoerd. De kern van ECRAID-Base wordt gevormd door zes internationale studies, zogenaamde adaptieve platformstudies waarmee snel ingespeeld kan worden op grote infectieuze bedreigingen voor de volksgezondheid.

Een van deze studies is REMAP-CAP, een studie voor patiënten met ernstige longontsteking die worden behandeld op de intensive care (IC). Dit onderzoek was reeds gestart en kon bij het begin van de pandemie snel aangepast worden aan COVID-19. REMAP-CAP heeft de afgelopen maanden al essentiële informatie voor behandeling van patiënten met COVID-19 opgeleverd, zoals de waarde van interleukine-6 blokkade bij ernstig zieke patiënten en de rol van antistolling bij matig-ernstige en ernstig zieke patiënten.

ECRAID start 1 maart

Professor Marc Bonten van UMC Utrecht coördineert de activiteiten van ECRAID-Base samen met professor Herman Goossens (UAntwerpen/UZA). Met de Europese subsidie kan ECRAID zich vanaf 1 maart 2021 verder ontwikkelen tot een zelfvoorzienende non-profitorganisatie voor zowel publieke als private sponsors.

“ECRAID zal allianties versterken met academische partners, de private sector en internationale organisaties die betrokken zijn bij behandeling en preventie van infectieziekten", zegt prof. Marc Bonten, coördinator van ECRAID-Base en COMBACTE. "Onze visie is om op efficiënte wijze bewijs te genereren om de diagnose, preventie en behandeling van infecties te verbeteren. ECRAID zal een belangrijk onderdeel worden van de pandemic preparedness-strategie in Europa."

Fragmentatie vermijden

“Er bestaat nog geen duurzame Europese klinische onderzoeksinfrastructuur", legt Herman Goossens uit. "Elke nieuwe klinische studie moet vanaf nul worden ontworpen en gestart. Na het onderzoek wordt het eenmalige netwerk van ziekenhuizen of huisartsen dan weer ontmanteld. De studievoortgang is daardoor meestal traag en het voltooien van de studie duurt doorgaans veel langer dan aanvankelijk werd ingeschat. Juist daarom is een permanent netwerk essentieel om fragmentatie te voorkomen en snel te reageren op uitbraken van infectieziekten."

Bij de alliantie zijn ruim 2000 centra aangesloten in meer dan 40 Europese landen. Het gaat om locaties voor eerstelijnszorg door huisartsen, spoeddiensten en intensivecarefdelingen van ziekenhuizen en instellingen voor pediatrische zorg en laboratoria.