Informatie cursus Versie 2021

Wij trachten een gevarieerde studiedag te organiseren waarbij interactie centraal staat. Door middel van een online leerplatform, discussies, videomateriaal, casusopdrachten en demonstraties proberen we cursisten nieuwe theoretische kennis en inzichten bij te brengen. We bieden een unieke kans aan waar clinici en jonge onderzoekers in contact komen met elkaar, zo hopen we verscheidene discussies op gang te brengen waarbij we zowel wensen/bezorgdheden van clinici als onderzoekers in kaart brengen en in groep bediscussiëren.

Accredidatie bij ProQkine,  betaling via de KMO portefeuille in aanvraag.

Cursusvoorbereiding

De cursus vond plaats op zaterdag 08/05/2021, met twee terugkomavonden op dinsdag 4 en 11 mei 2021. Cursisten worden gedurende deze periode educatief ondersteund door de docenten via VICE. Het interactieve karakter van deze cursus komt tot uiting in verschillende didactieken. Eerst en vooral, zullen de cursisten zich moeten voorbereiden op de cursus d.m.v. online leerplatform waar een opfrissing het normale gaan besproken zal worden. Hierdoor worden de cursisten aangemoedigd om actief te leren. Hoewel dit aan bod komt tijdens de basisopleiding van artsen en kinesitherapeuten, zullen velen nood hebben aan een opfrissing omtrent deze materie. Daarom willen we inzetten op een voorbereidend online programma waarop cursisten op hun eigen tempo en op zelfgekozen tijdsmomenten hun kennis over het normale gaan kunnen opfrissen. De voorbereidende cursus, interactief forum en zelftest zal ongeveer een maand voor de cursusdag opengesteld worden, zo kunnen cursisten tijdig de cursus aanvatten en interageren met elkaar. 

Ten gevolge van COVID19 zal de cursus opgedeeld worden in drie online lesmomenten. De cursus bestaat uit een mix van plenaire sessies in grote groep en twee parallelle interactieve sessies in kleinere groepen (max. 30 personen).

Kick-off op dinsdag 4 mei 2021

Plenaire sessies van 20-22u via Blackboard Collaborate 

De eerste plenaire sessie zal een korte introductie bieden van het normale gaan, verder bouwend op de online leermodule, om als uitgangspunt te dienen voor het pathologisch gaan. Er zal ook al kort ingeleid worden waarom klinische ganganalyse een meerwaarde is voor de klinisch praktijk en waarom een klinische vertaalslag vanuit onderzoekstandpunt zo belangrijk is. De plenaire sessie zal verzorgd worden door Prof. Dr Ann Hallemans en Dr. Patricia van de Walle.

Studiedag op zaterdag 8 mei 2021 

Interactieve seminaries tussen 9-12u via Blackboard Collaborate 

Vervolgens zullen er twee seminaries voorzien worden, cursisten zullen zich kunnen inschrijven afhankelijk van hun interesse gebied:

1. Ganganalyse bij kinderen met zeldzame aandoeningen 

Deze workshop vertrekt vanuit het bestuderen van de maturatie van het gaan bij kinderen en bekijkt de variaties hierop die nog als normaal beschouwd mogen worden. Van hieruit wordt gekeken welke problemen er kunnen optreden wanneer de ontwikkeling niet normaal verloopt en hoe deze problemen geïdentificeerd kunnen worden. De focus ligt hierbij op het gebruik maken van observatie van videomateriaal. Op een bepaald moment is echter diepgaander onderzoek noodzakelijk en ook hieraan zal aandacht besteedt worden. Door middel van casusvoorbeelden zal de cursist op een actieve manier aan de slag gaan om zijn/haar kennis op het gebied van het identificeren van gangafwijkingen te vergroten. 

2. Ganganalyse bij volwassenen met neurologische aandoeningen

De focus van dit seminarie ligt voornamelijk op het hemiplegische gangpatroon en de specifieke symptomatologie van CVA-patiënten. Tijdens de cursus leert de cursist op een systematische wijze de patiënt observeren tijdens het gaan, zonder een geïnstrumenteerde ganganalyse uit te voeren. Bovendien zal het belang van een gestructureerd klinisch onderzoek en de terugkoppeling met behandeladvies –en doelstellingen uitgebreid aan bod komen. De cursus zal, door middel van casuïstiek en beeldmateriaal, op een interactieve manier kennis leren maken met klinische ganganalyse die uitgevoerd kan worden in elke klinische praktijk. 

Terugkomavond op dinsdag 11 mei 2021 

Plenaire sessie met gastlezing en posterpresentaties van 20-22u via Blackboard Collaborate 

Tijdens deze sessie zal er een plenaire sessie plaatsvinden met gastsprekers van VIGO die zich richten op orthesebehandeling in kader van gangrevalidatie bij personen met neurologische aandoeningen. Vervolgens laten we ruimte voor een een postersessie waarbij jonge onderzoekers hun projecten zowel aan elkaar als aan de clinici kunnen voorstellen. We bieden een platform aan jonge onderzoekers om hun eerste stappen richting wetenschapscommunicatie te doen en hun onderzoek tot bij het werkveld te krijgen. Jonge onderzoekers kunnen in discussie treden met clinici, aangezien wetenschap geen eenrichtingsverkeer hoort te zijn. Bovendien leren ze al doende om wetenschappelijke informatie in begrijpelijke taal te verkondingen tijdens de postersessie.

Informatie cursus Versie 2022

In 2022 zal de cursus doorgaan op vrijdag 9 september 2022 aan de Universiteit Antwerpen, campus Drie Eiken. Wij trachten een gevarieerde studiedag te organiseren waarbij interactie centraal staat. Door middel van een online leerplatform, discussies, videomateriaal, casusopdrachten en demonstraties proberen we cursisten nieuwe theoretische kennis en inzichten bij te brengen.

Cursusvoorbereiding

Eerst en vooral, zullen de cursisten zich moeten voorbereiden op de cursus d.m.v. een online leerplatform waar een opfrissing van het normale gaan aan bod komt. Hierdoor worden de cursisten aangemoedigd om actief te leren. Hoewel dit aan bod komt tijdens de basisopleiding van artsen en kinesitherapeuten, zullen velen nood hebben aan een opfrissing omtrent deze materie. Daarom willen we inzetten op een voorbereidend online programma waarop cursisten op hun eigen tempo en op zelfgekozen tijdsmomenten hun kennis over het normale gaan kunnen opfrissen. De voorbereidende cursus, interactief forum en zelftest zal ongeveer een maand voor de cursusdag opengesteld worden, zo kunnen cursisten tijdig de cursus aanvatten en interageren met elkaar. Cursisten worden gedurende deze periode educatief ondersteund door de docenten via VICE.

Studiedag op vrijdag 9 september 2022

In de voormiddag tussen 9:00 – 12:00 worden plenaire sessies georganiseerd.

De eerste plenaire sessie zal een korte introductie bieden van het normale gaan, verder bouwend op de online leermodule, om als uitgangspunt te dienen voor het pathologisch gaan. Er zal ook al kort ingeleid worden waarom klinische ganganalyse een meerwaarde is voor de klinisch praktijk en waarom een klinische vertaalslag vanuit onderzoekstandpunt zo belangrijk is.

De tweede plenaire sessie zal meer in detail de spierwerking tijdens het gaan bespreken en verschillende manieren en technieken om spieractivatiepatronen in kaart te brengen.

In de namiddag tussen 13:00 – 16:30 worden interactieve seminaries/workshops georganiseerd.

Er zullen drie seminaries voorzien worden, cursisten kunnen inschrijven afhankelijk van hun interesse gebied:

1. Ganganalyse bij kinderen met zeldzame aandoeningen

Dit seminarie vertrekt vanuit het bestuderen van de normale ontwikkeling van het gaan bij kinderen en bekijkt de variaties hierop die nog als normaal beschouwd mogen worden. Van hieruit wordt gekeken welke problemen er kunnen optreden wanneer de ontwikkeling niet normaal verloopt en hoe deze problemen geïdentificeerd kunnen worden. De focus ligt hierbij op het gebruik maken van observatie van videomateriaal. Op een bepaald moment is echter diepgaander onderzoek noodzakelijk en ook hieraan zal aandacht besteedt worden. Door middel van casusvoorbeelden van zeldzamere genetische aandoeningen zoals Duchenne spierdystrofie of syndroom van Dravet zal de cursist op een actieve manier aan de slag gaan om zijn/haar kennis op het gebied van het identificeren van gangafwijkingen te vergroten. 

2. Ganganalyse bij volwassenen met neurologische aandoeningen

De focus van dit seminarie ligt voornamelijk op het hemiplegische gangpatroon en de specifieke symptomatologie van CVA-patiënten. Tijdens de cursus leert de cursist op een systematische wijze de patiënt observeren tijdens het gaan, zonder een geïnstrumenteerde ganganalyse uit te voeren. Bovendien zal het belang van een gestructureerd klinisch onderzoek en de terugkoppeling met behandeladvies –en doelstellingen uitgebreid aan bod komen. De cursus zal, door middel van casuïstiek en beeldmateriaal, op een interactieve manier kennis leren maken met klinische ganganalyse die uitgevoerd kan worden in elke klinische praktijk. 

3. Van 2D naar 3D evaluatie van het gangpatroon

In deze workshop worden eerst verschillende technieken voor het evalueren van bewegingen in het algemeen en meer specifiek de gang besproken. Daarbij komen zowel low end als high end systemen aan bod en worden de voor- en nadelen van de verschillende systemen besproken. Vervolgens zal er de mogelijkheid zijn om zelf met verschillende systemen zoals accelerometers, IMU, drukplaat, … aan de slag te gaan en te ervaren wat de verschillende stappen zijn om te komen tot een succesvolle registratie.