Onderzoeksthema's en missie

De onderzoeksgroep Management & Bestuur (M&B) maakt deel uit van het departement politieke wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen (faculteit sociale wetenschappen). Onze onderzoeksagenda focust op drie thema's: (a) 'publiek management en recht', waarin de interactie tussen recht en administratieve hervormingen centraal staat; (b) 'publiek management, informatie en prestaties', waarin we het gebruik van prestatie-informatie in besluitvorming en bestuur van overheden analyseren; (c) 'publiek management en governance', waarin de governance- en coördinatiestructuren van publieke taken in complexe multi-actor netwerken wordt onderzocht. De centrale en overkoepelende onderzoeksinteresse van onze onderzoeksgroep is hoe systemen van publiek management omgaan met veranderende, opeenvolgende en deels conflicterende (institutionele) logica's, die voortvloeien uit hun wettelijke en politieke omgeving, bredere hervormingsideeën, en steeds toenemende interacties met private stakeholders. 

Onze missie bestaat erin om relevante wetenschappelijke kennis voort te brengen en te valoriseren, gebaseerd op grondige theoretische kennis en solide empirisch onderzoek, met een focus op hoe publiek management zich verhoudt ten aanzien van recht, prestatie en governance. Met de kennis die we generen willen we bijdragen tot een betere overheid, die effectiever, wendbaarder en responsiever is. 

Onze groep bestaat uit een twintigtal leden: drie professoren (waarvan één onderzoeksprofessor), vier postdoctorale onderzoekers en een senior onderzoeker, en een heel aantal doctoraatsstudenten. We hebben een multidisciplinaire achtergrond, met onder meer Masters in bestuurskunde, politieke wetenschappen, recht, sociologie, economie en communicatiewetenschappen. Onze financiering komt vooral voort uit onderzoeksraden (FWO, SB, BOF-UA, maar ook buitenlandse financieringsbronnen) en van Vlaamse, Federale en internationale overheidsbronnen (SBOV,  BRAIN, H2020).

Voor meer informatie over onze onderzoeksgroep (in het Engels), kan je doorklikken op onderstaande PDF-link:

PDF info M&B