Gastcolleges

Elk academiejaar organiseren we verschillende gastlezingen, waarop naast de studenten ook alumni en externen welom zijn.

De meest recente gastlezingen vind je hieronder.

Gastcollege Karen Schriver

11.03.2016 - Catapa - Duurzaamheid en Mijnbouw in Colombië

CATAPA startte in 2014 met het nieuwe project Generatie Transitie www.generatietransitie.be. Dit project vertrekt vanuit het inzicht dat de generatie jongvolwassenen die tot 2050 in het werkveld zullen staan, dé actoren zijn die de transitie moeten waarmaken naar een andere, duurzame economie. Het doel van Generatie Transitie is dus om via het Hoger Onderwijs jongvolwassenen op te leiden tot ondernemerschap, zodat ze initiatieven nemen waardoor de maatschappij op een andere en duurzame manier omgaat met haar grondstoffen. De jongeren worden via diverse didactische instrumenten geprikkeld.

We ontwikkelen en evalueren vier pilootprojecten:
1) gastcolleges of extra-curriculaire infoactiviteiten
2) ondernemersprojecten
3) multidisciplinaire thesis- en doctoraatsprojecten
4) (Zuid)stages.

De studenten uit de opleiding Meertalige Communicatie aan de UA o.l.v. Prof Lieve Vangehuchten werkten aan een aantal projecten van CATAPA rond duurzaamheid. Hierbij zetten zij mee een documentairereeks, sprekerstour, debatavond en rondleiding op poten met als centrale thema: De impact van mijnbouw in het Zuiden. De link naar ons huidig grondstoffengebruik is hierin sterk aanwezig. CATAPA biedt ook een aantal onderzoeksonderwerpen aan rond o.a.  duurzame communicatie, alternatieve ontwikkeling en kennisversterking van lokale gemeenschappen. CATAPA is alvast zeer tevreden over deze vruchtbare samenwerking en wilt via deze weg andere opleidingen ook uitnodigen deel te nemen aan het Generatie Transitieproject.