Scripties

Je masterscriptie is het sluitstuk van de masteropleiding. Hiermee toon je aan dat je zelfstandig in staat bent om je verworven kennis en vaardigheden toe te passen om een onderzoeksvraag te beantwoorden.

Methoden en Technieken 

Het opleidingsonderdeel ‘Communicatieonderzoek: methoden en technieken’ vormt de aanloop van je scriptieonderzoek. Je verkent verschillende benaderingen die gehanteerd worden in communicatieonderzoek en voert kleine deelonderzoekjes uit, individueel en in groep. Ondertussen maak je ook kennis met de verschillende onderzoeksthema’s, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken voor het hoofdonderzoek van je scriptie. 
 

Specifiek communicatie-onderzoek

Bij de start van het specifieke onderzoek werk je in groepjes van vier tot vijf studenten onder begeleiding van één van de docenten aan hetzelfde thema. Uiteraard werk je allemaal vanuit een andere invalshoek. Deze aanpak heeft als voordeel dat de literatuurverkenning in groep kan gebeuren. Op het einde van het eerste semester kun je ervoor kiezen om een korte stage te lopen. Die biedt je eventueel de mogelijkheid om je scriptie-onderzoek in een bedrijf of organisatie verder vorm te geven. 

In het tweede semester ga je dan dan per twee of individueel aan de slag. Je bepaalt eerst vanuit welke invalshoek je je onderzoeksthema benadert: experimenteel, verkennend, kwalitatief, kwantitatief, etc. De neerslag van die keuze gebeurt in een onderzoeksvoorstel. 
Dat onderzoeksvoorstel vormt de verdere leidraad voor je scriptie-onderzoek: van dataverzameling over analyse naar het uiteindelijke schriftelijke verslag.   
We sluiten het hele traject af met een scriptiecongres. Tijdens dit congres presenteer je voor een beperkt publiek je onderzoek. 

Alle informatie over je masterscriptie, vind je op Blackboard (Organisatie MPC).