Overzicht stages

Je krijgt aan het begin van het tweede semester de kans om een korte stage te lopen bij een bedrijf of een organisatie, een zogenaamde ‘snuffelstage’. De periode is steeds in de laatste week van januari en de eerste week van februari. Die wordt in het programma college- en examenvrij gehouden. We voorzien hier in drie mogelijkheden:

  • je loopt twee weken een snuffelstage om meer inzicht te krijgen in communicatie- en managementprocessen (je kan tijdens je stage eventueel data verzamelen voor je scriptie);
  • je loopt twee weken stage bij een organisatie en je vervolgt deze periode in het tweede semester op de collegevrije dag;
  • je loopt een langere stage tijdens de zomermaanden;
  • je loopt een buitenlandse stage tot maximum 12 maanden na je studie met Erasmus+.   

De stage is niet verplicht, maar we zijn ervan overtuigd dat een dergelijke stage een extra dimensie aan je masterscriptie - en je opleiding in het algemeen - toevoegt. Neem zo snel mogelijk initiatief (eventueel in samenspraak met je promotor). Heb je een stageplaats gevonden? Vul dan het stagecontract in dat je vindt op Blackboard.