Metrodora is het expertisecentrum Health Humanities aan de Universiteit Antwerpen. Het centrum richt zich op onderwijs, onderzoek en dienstverlening en heeft een breed internationaal netwerk in zowel de academische wereld als de zorg- en culturele sector.
De discipline Health Humanities reflecteert op hedendaagse vraagstukken rond geestelijke en lichamelijke gezondheid vanuit verschillende disciplines. Het is een interdisciplinair vakgebied dat steunt op een structurele uitwisseling van kennis, inzichten en methodologieën van enerzijds de (bio)medische wetenschappen en anderzijds geesteswetenschappelijke disciplines als ethiek, communicatie, filosofie, literatuurwetenschap, sociologie, antropologie geschiedenis en kunst. Medische en klinische perspectieven worden dus gelijkwaardig aangevuld met met filosofische, historische, antropologische, sociologische, narratologische en culturele perspectieven. Onderzoeksmatig ligt de focus op hoe ontwikkelingen en opvattingen rond gezondheid, gezondheidszorg en geneeskunde worden weerspiegeld in culturele uitingen in de samenleven, op ervaringsverhalen en de kennisproductie die daaruit komt. Het doel is om een theoretisch begrip te ontwikkelen van thema’s als gezondheid, ziekte, handicap, patiëntenervaring, duurzame zorg, leven en dood. Vervolgens is er altijd een concrete link naar de praktijk.