Boekvoorstelling Wetenschappers in Actie

Wetenschappers in actie. Een publiek-sociologische benadering.

Vrijdag 26 oktober, GATE15, 19h30.

Er is de laatste tijd veel te doen over het potentieel van burgerwetenschap, slow science, of de scheiding tussen opinies en feiten in het post-truth tijdperk; toch blijft de plaats van maatschappelijk engagement in wetenschap van twijfelachtig belang. Het recent verschenen boek Wetenschappers in actie. Een publiek-sociologische benadering (uitgegeven door Acco, 2018) speelt in op deze lacune. Het toont hoe een versterkte relatie tussen wetenschap en maatschappij er in de sociologische praktijk kan uitzien. Het gaat meer bepaald over de interactie tussen sociale wetenschappers en actoren zoals klimaatactivisten, besturen, hulpverleningsorganisaties, daklozen, vluchtelingen, en vele andere types publieken.

Om dit boek voor te stellen enerzijds, maar ook om het ruimere debat rond wetenschap en de ivoren toren aan te wakkeren anderzijds, werd op vrijdag 26 oktober een release-event georganiseerd. Verschillend van de eerder klassieke boekvoorstellingen waarbij een panel van specialisten het woord nemen, werd in samenwerking met het departement sociologie van de UAntwerpen en de Vereniging voor sociologie (VVS) plaats geruimd voor een informele dialoog tussen de socioloog, vakgenoten en hun diverse publieken. 

Het boek kan hier besteld worden.

Klik hier voor een beeldverslag van dit event.

 

Milieu en Samenleving in een notendop

 

 

 

 

Milieu & Samenleving staat voor …

  • een beter begrip van milieu- en socio-technische vraagstukken
  • door sociologisch onderzoek, samen met actoren uit het werkveld en met andere wetenschappelijke disciplines
  • steeds op een professionele afstand “gedreven door het maatschappelijke vraagstuk achter het probleem”
  • geïnspireerd door hedendaagse inzichten uit de sociale- en beleidswetenschappen.

Méér weten?

Contact

Prof. dr. Ilse Loots
woordvoerder
Stadscampus, gebouw M
St-Jacobstraat 2
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 55 43
Ilse.loots@uantwerpen.be