Cijfers armoede en sociale uitsluiting

Armoederisico en risico op armoede of sociale uitsluiting, update november 2017

Volgens de EU-SILC 2015 leeft 10,3% Vlamingen in een gezin met een verhoogd risico op armoede.

Hierbij wordt gekeken naar het percentage van de bevolking dat leeft in een gezin met een huishoudinkomen onder de armoededrempel (60% van het equivalent mediaan beschikbaar huishoudinkomen: € 1.083 voor een alleenstaande en € 2.274 voor een koppel met 2 kinderen).

Volgende tabel toont het armoederisico naar geslacht, leeftijd, huishoudtype, activiteitenstatus (16+), eigendomstatuut  en opleidingsniveau (18+) voor het Vlaams Gewest, o.b.v. EU-SILC 2015.

Totaal 10,3
Man 10
Vrouw 11
0-17 jaar 12
18-24 jaar 12
25-49 jaar 8
50-64 jaar 9
65+ 14
Alleenstaande 16
2 volw. jonger dan 65 jaar 6
2 volw., min. één 65+ 12
Eenoudergezin 27
2 volw. 1 kind 5
2 volw. 2 kinderen 5
2 volw. 3 of meer kinderen 18
Werkend 3
Werkloos 31
Gepensioneerd 11
Inactief 21
Eigenaar 7
Huurder 24
Laaggeschoold 19
Middengeschoold 9
Hooggeschoold 5

Bron: EU-SILC 2015 (Studiedienst van de Vlaamse Regering, Vlaamse armoedemonitor 2017)

 

Veel instellingen en organisaties publiceren online cijfers in verband met armoede. Hier volgen een aantal links.

Cijfers van de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) – o.a. de Vlaamse armoedemonitor

Cijfers over Vlaamse steden en gemeenten

Cijfers van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

EU-SILC gegevens

Werkloosheid

Onderwijs

Gezondheidsenquête

Energiearmoede

Kinderarmoede

Datum laatste aanpassing 20/11/2017.

Meer informatie

Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent deze cijfers, contacteer

Jill Coene
Jill.coene@uantwerpen.be