Centrum OASeS

OASeS is een onderzoekscentrum binnen het Departement Sociologie aan de Universiteit Antwerpen. Haar leden werken aan theoretisch geïnformeerd sociologisch onderzoek gericht op armoede en sociale uitsluiting, de stad en leefomgeving, kennis en organisaties. OASeS werd in 1989 gesticht als een sociologisch onderzoekscentrum gericht op armoede, sociale ongelijkheid en uitsluiting, maar heeft haar domein geleidelijk uitgebreid naar de stad en stedelijk beleid, (sociale) huisvesting en woonbeleid, migratie en integratie. Nieuwe stafleden hebben het centrum versterkt waarmee het onderzoek een grotere nadruk heeft gekregen op urban studies, interacties van maatschappij en leefomgeving, en cultuur, kennis en organisaties.

De leden van het onderzoekscentrum zijn in het bijzonder geïnteresseerd in sociale verandering. Dynamieken van inclusie en exclusie, betrokken op stedelijke en natuurlijke omgeving en de rol van kennis en organisaties in sociale verandering behoren tot de kern van het onderzoek. Voorbeelden zijn duurzaamheidstransities, armoede onder migranten, netwerken van sociale organisaties en solidariteit in diversiteit. De benadering van OASeS als onderzoeksgroep wordt gekarakteriseerd door een continue ambitie tot conceptuele vernieuwing, een kritische interesse in beleidsvorming, sociale verandering van onderaf, aandacht voor de ruimtelijke organisatie van het sociale leven en een gevoeligheid voor knooppunten van kennis, macht en organisaties in de samenleving.

De leden van OASeS hebben een diepgaande kennis van een breed scala aan onderzoeksmethoden. In de loop der jaren is methodologische expertise ontwikkeld in sociale netwerkanalyse en kwalitatieve onderzoekstechnieken zoals focusgroepen en interviews. OASeS richt zich op onderzoek dat relevant is voor de makers van sociaal- en omgevingsbeleid evenals voor sociaal werkers en sociale en milieuorganisaties. Sociologisch onderzoek is de belangrijkste disciplinaire benadering, maar OASeS is overtuigd van de waarde van interdisciplinair onderzoek voor een innovatieve wetenschappelijke praktijk.

Het onderzoek van OASeS bevindt zich op het kruispunt van het lokale en het globale. We werken samen met lokale organisaties en overheden maar ook met Europese organisaties en actoren op alle tussenliggende bestuursniveaus. De onderzoeksgroep heeft in de loop der jaren contact gelegd en is samenwerkingen aangegaan met buitenlandse onderzoeksgroepen naar aanleiding van verschillende European Framework Programs (UGIS, FACIT, Improve en Divercities). Ook is OASeS actief op Belgisch niveau, zoals in de projecten  voor het Vlaams Armoede Steunpunt en DieGem. Academisch onderzoek is de bestaansreden van OASeS maar de onderzoeksgroep vindt inspiratie in een sterke toewijding aan een meer rechtvaardige, gelijke en leefbare maatschappij.

Contact

woordvoerder
Stijn Oosterlynck
Stadscampus, gebouw M
M.384
Sint-Jacobstraat 2
2000 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. +32 (0)3 265 52 81
stijn.oosterlynck@uantwerpen.be