Afgeronde onderzoeksprojecten

 • 01/10/2001 – 30/09/2004: “De juridische aspecten van de internationalisering en de europeanisering van de economie.” (Promotor Gert Straetmans)
 • 01/10/2002 – 31/12/2004: “Invloed van de globalisering op de positie van de consument in het Europese en internationale mededingingsrecht.” (Promotor Gert Straetmans)
 • 01/10/2002 – 30/09/2004: “De vaste inrichting in het internationaal fiscaal recht. Begripsanalyse – De toewijzing van belastingbevoegdheid met betrekking tot ondernemingswinsten.” (Promotor Bruno Peeters)
 • 01/01/2003 – 31/12/2003: “Geschillenbeslechting inzake internationale contracten in de Europese Unie: convergenties en divergenties tussen Brussel I en Rome I.” (Promotoren Johan Meeusen, Marta Pertegás en Gert Straetmans)
 • 01/01/2004 – 31/12/2007: “Positie van Vlaanderen en andere subnationale entiteiten in de toekomstige Europese Grondwet.” (Promotor Gert Straetmans. Co-promotor Johan Meeusen)
 • 29/10/2004 – 31/07/2006. “Welk internationaal familierecht is nodig voor de goede werking van de interne markt.” (Promotoren: Johan Meeusen, Marta Pertegás, Gert Straetmans en Frederik Swennen)
 • 01/10/2006 – 30/09/2008. “Fiscale aspecten van bijzondere grensoverschrijdende samenwerkingsvormen tussen ondernemingen.” (Promotor Bruno Peeters)
 • 01/10/2007 – 30/09/2008. “België: Staat in Europa – Lid-Staat van Europa.” (Promotor Anne-Marie Van den Bossche)
 • 01/10/2007 – 30/09/2009. “Afspraken met de fiscale overheid: de grenzen, juridische kwalificatie en rechtsgevolgen.” (Promotor Bruno Peeters)
 • 01/01/2009 – 31/12/2011. “Liberalisering, globalisering en EG-mededingingsbeleid. Waarom staatssteunregels belangrijk zijn.” (Promotor: A.-M. Van den Bossche)
 • 01/10/2010-30/09/2013. "De commerciële maatschap tussen flexibiliteit en vennootschapsvermogen: vennootschapsrecht (back) to the future (17de-18de, en 21ste eeuw)." (Promotor: A.-M. Van den Bossche. Copromotor: T. Wallinga)
 • 01/01/2009–31/12/2012: “Onderzoek naar de betekenis van het solidariteitsbeginsel in het Europees recht.” (Promotor: H. Verschueren. Co-promotoren: B. Cantillon en A.-M. Van den Bossche)
 • 01/01/2011-31/12/2014, Bestaansreden en functie van het Europese eengemaakte modellenrecht naast een expanderend auteursrecht (Promotoren: H. Vanhees en G. Straetmans)
 • 03/05/2011-31/12/2011, Een optioneel instrument voor de Europese Unie (Promotor: G. Straetmans)
 • 01/10/2011-30/09/2014, Naar een gestandaardiseerde risicoregeling in de Europese Unie: een nieuwe uitdaging in een meergelaagd rechtssysteem (Co-promotor: G. Straetmans)
 • 01/10/2011-31/12/2014: "The raison d'être and function of a harmonized design protection alongside an expanding copyright protection" (Promotoren: Gert Straetmans en Hendrik Vanhees)
 • 01/10/2011-30/09/2014: "The investment framework of the European Union after the ratification of the Treaty of Lisbon" (Promotoren: Gert Straetmans en Alexia Herwig)
 • 01/10/2013-30/09/2016, Rechtspersoonlijkheid gedifferentieerd: de juridische kwalificatie van contractuele vennootschappen met een handelsdoel (België, negentiende eeuw) (Promotor: A-M. Van den Bossche)
 • 24/03/2014-31/08/2014, Uitvoeren van simulaties die toelaten de impact te meten van bepaalde wijzigingen in de personenbelasting (Promotoren: B. Peeters en G. Verbist)
 • 01/10/2011-30/09/2014: " Standard-based risk regulation in the EU legal order: A shifting function in a multilevel system" (Promotoren: A. Herwig.  en G. Straetmans)
 • 17/10/2014-31/12/2015, Steunpunt Fiscaliteit en Begroting (2012-2015) (Promotoren: B. Peeters en N. Plets)
 • 1/10/2015-30/09/2016, Leerstoel Internationaal Francqui Professor 2015-2016 (Prof. Wolfgang Schön) (Promotor: B. Peeters)
 • 01/05/2013-30/04/2017, Alle rechten voorbehouden? Barrières met betrekking tot het Europees burgerschap (bEUcitizen) (Promotoren: A-M. Van den Bossche en H. De Waele)
 • 22/12/2016-21/05/2017, Beleidsrelevant onderzoek naar de juridische mogelijkheden om de bestaande Vlaamse fiscale maatregelen neutraler te maken t.o.v. samenlevingsvorm (Promotor: B. Peeters)
 • 01/07/2013-30/06/2017, Kmo’s in juridisch EU-Wonderland. Wie niet groot is, moet slim(mer) zijn (Promotor: A.-M. Van den Bossche)
 • 01/10/2016-30/09/2017, Digitaal Onderwijs en auteursrecht (Promotoren: H. Vanhees en G. Straetmans)
 • 01/10/2014-30/09/2017, Systeemrisico's in EU recht. De mogelijke bijdrage van EU-agentschappen aan het mitigatiebeleid inzake netwerkdiensten (Promotor: G. Straetmans)
 • 01/01/2017-31/12/2017, Over marktburgers en Europese burgers (Promotor: A-M. Van den Bossche)

Contact

Prof. dr. Anne-Marie Van den Bossche Stadscampus
S.V.253
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 58 34
anne-marie.vandenbossche@uantwerpen.be