Lopende onderzoeksprojecten

 • 01/07/2013-30/06/2017: "Kmo’s in juridisch EU-Wonderland. Wie niet groot is, moet slim(mer) zijn." (Promotor: A.-M. Van den Bossche)
 • 15/02/2017 -15/03/2018: Bevoegdheidsverdeling tussen de Europese instellingen en de lidstaten bij nationale/regionale kwalificaties van diensten van algemeen belang en de weerslag op het Europese mededingingsrecht (Promotoren: G. Straetmans, J. Meeusen en B. Peeters)
 • 01/01/2017-31/12/2017, Fraud detection using data mining in a government (fiscal) setting (Promotor: B. Peeters en D. Martens)
 • 03/11/2016-02/11/2018, Fiscale staatssteun en de rol van de nationale rechters in het Moderniseringsprogramme van de Commissie (EU) (Promotoren: A. Van de Vijver en B. Peeters)
 • 01/10/2015-30/09/2018, De rol van (constitutionele) rechters in budgettaire zaken: de vereiste van begrotingsevenwicht (Promotoren: P. Popelier en B. Peeters)
 • 01/01/2015-31/12/2018, Datamining voor het detecteren van fiscale fraude (Promotoren: D. Martens en B. Peeters)
 • 01/10/2016-30/09/2017, Digitaal Onderwijs en auteursrecht (Promotoren: H. Vanhees en G. Straetmans)
 • 01/10/2014-30/09/2017, Systeemrisico's in EU recht. De mogelijke bijdrage van EU-agentschappen aan het mitigatiebeleid inzake netwerkdiensten (Promotoren: P. Popelier en G. Straetmans)
 • 01/01/2014-31/12/2017, Vertrouwen en instituties: belastingplicht en de ethiek van goed bestuur (Promotoren: W. Lemmens, B. Peeters en L. Van Liedekerke)
 • 13/09/2016-22/03/2018, Tussen micro en macro: een analyse van het gemeenschappelijk toezichtmechanisme op het snijvlak van micro- en macroprudentieel toezicht (Promotor: R. Houben, Co-promotoren: J. Vanneste, M. Vanmeenen en M. De Ceuster)
 • 01/01/2017-31/12/2017, Over marktburgers en Europese burgers (Promotor: A-M. Van den Bossche)
 •