Lopende onderzoeksprojecten

  • 01/01/2018-30/06/2019, Tax shift binnen Vlaamse woonfiscaliteit (Promotoren: G. Verbist en B. Peeters)
  • 15/02/2017-15/03/2018: Bevoegdheidsverdeling tussen de Europese instellingen en de lidstaten bij nationale/regionale kwalificaties van diensten van algemeen belang en de weerslag op het Europese mededingingsrecht (Promotoren: G. Straetmans, J. Meeusen en B. Peeters)
  • 03/11/2016-02/11/2018, Fiscale staatssteun en de rol van de nationale rechters in het Moderniseringsprogramme van de Commissie (EU) (Promotoren: A. Van de Vijver en B. Peeters)
  • 01/10/2015-30/09/2018, De rol van (constitutionele) rechters in budgettaire zaken: de vereiste van begrotingsevenwicht (Promotoren: P. Popelier en B. Peeters)
  • 01/01/2015-31/12/2018, Datamining voor het detecteren van fiscale fraude (Promotoren: D. Martens en B. Peeters)
  • 01/01/2014-31/12/2017, Vertrouwen en instituties: belastingplicht en de ethiek van goed bestuur (Promotoren: W. Lemmens, B. Peeters en L. Van Liedekerke)