Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling

De Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling (Faculteit Ontwerpwetenschappen)  draagt bij tot kennisontwikkeling over stadsontwikkeling, gericht op een duurzame transformatie van de stad. Ons onderzoek kan je onderbrengen onder vier sporen:


Lijn11

      

AirTech'byDesign

AirTech’byDesign: Technologie en Stadsontwerp samen in de strijd tegen luchtvervuiling in smalle straten

De slechte luchtkwaliteit in onze steden staat momenteel centraal in het publieke debat rond gezonde leefomgeving en vormt het speerpunt van innovatieve stedenbouw en mobiliteitsbeleid.  

Lees meer

 

Privatizing Urban Planning

“Privatizing” Urban Planning: An Examination of the Role of Transferable Development Rights (TDRs) in Flanders from a Comparative Perspective

De Vlaamse Regering wil versnippering en lintbebouwing een halt toe te roepen. Haar credo luidt: “houd open ruimte vrij & bouw meer in stads- en dorpskernen”. Gemeenten en provincies die met het tweeledige principe aan de slag willen gaan, kunnen dat mogelijk binnenkort dankzij een project voor verhandelbare ontwikkelingsrechten.

Lees meer

 

Lijn12

      

Duurzame mobiliteit en de modal split van steden

Duurzame mobiliteit en de modal split van steden

Duurzame mobiliteit is één van de dominante paradigma’s in mobiliteitsonderzoek en –beleid. Veel aandacht gaat daarbij naar de modal split. Verschillende wijzen om de modal split van steden te meten werden vergeleken en een nieuwe aanpak werd ontwikkeld. 

Lees meer

 

BWMSTRscan: ontwikkelen instrument bouwmeesterscan en begeleiding uitvoering scans

BWMSTRscan: ontwikkelen en begeleiden

De Bouwmeester Scan is een nieuw instrument in ontwikkeling van Team BWMSTR, en is er voor lokale overheden die snel werk willen maken van een adequaat ruimtelijk beleid.

Meer info