Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling

De onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling behoort tot de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen. De onderzoeksgroep draagt bij tot kennisontwikkeling over stadsontwikkeling, gericht op een duurzame transformatie van de stad.

In opbouw

Sommige pagina's op deze website worden herwerkt. Onze excuses voor dit ongemak.

lijn 4

     

A-passages. Left bank. Crossing the Scheldt River.

A-passages. Left bank. Crossing the Scheldt River.

In de traditie van de grote internationale wedstrijden over stedelijke visieontwikkeling in Antwerpen, lanceerde de Antwerpse Stadsbouwmeester begin 2017 een ideeënwedstrijd over de toekomst van de linkeroever.

Meer info

lijn 5

     

Over de ring

Over de ring

De uitbreiding en dekking van de ringweg R1 in Antwerpen is Vlaanderens grootste infrastructuurproject van het komende decennium. Prof. Maarten Van Acker maakt deel uit van het Intendantenteam Overkapping, dat zich bezighoudt met het organiseren van de planning en uitwerking van de ruimtelijke integratie van dit project.

Lees meer

lijn 7

     

lijn 12

      

Gobelin – Groenblauwe netwerken in Vlaanderen

Gobelin – Groenblauwe netwerken in Vlaanderen

Binnen een sterk versnipperd en verstedelijkt Vlaanderen is een samenhangend groenblauw netwerk onontbeerlijk. De voordelen op vlak van biodiversiteit, leefkwaliteit, klimaatbestendigheid en de ecosysteemdiensten die zo’n netwerk levert zijn groot. Door het traject van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen staan groenblauwe netwerken terug op de (politieke) agenda. Binnen het beleidskader 'Robuuste en samenhangende open ruimte' wordt het belang van groenblauwe netwerken erkend en verankerd op Vlaams niveau. 

Meer info

Lijn2

    

lijn 8

     

Veerkrachtige dorpen

Veerkrachtige dorpen

De veerkracht van dorpen staat onder druk door uitdagingen zoals vergrijzing, klimaatverandering, armoede, de energietransitie, het verminderde aanbod aan basisvoorzieningen,… In deze studie wordt onderzocht hoe de provincie  Antwerpen gemeenten kan ondersteunen om dorpen veerkrachtiger te maken. De resultaten van de studie worden geïntegreerd in het recent opgestarte dorpenbeleid van de provincie.

Meer info

Lijn3

     

Kempenatlas

Kempenatlas

De KEMPENATLAS brengt de Antwerpse Kempen voor het eerst in kaart, zowel als boek als in een tentoonstelling. Twaalf thematische kaarten en essays geven inzicht in de ruimtelijke ontwikkeling en toekomstige mogelijkheden van de regio. 

Lees meer

lijn 9