Gezonde stad

Stedenbouw moest in de 19de eeuw dienen als een soort van ruimtelijk vaccin tegen de vele plagen die onze steden hadden weerstaan. Tot hiertoe probeert ruimtelijke ordening vooral de negatieve impact van de omgeving op onze gezondheid te beperken of verzachten. Minder luchtverontreiniging, minder verkeersslachtoffers, minder geluidshinder,… 

Wat als we vandaag onze omgeving zo zouden inrichten dat die bijdraagt aan onze immuniteit en gezondheid? De stad als ons vaccin. Onze omgeving op doktersvoorschrift. Onze buurt als medicijn. Onze onderzoeksgroep bestudeert wat onze leefomgeving die niet alleen ‘leefbaar’ maakt, maar hoe onze steden en wijken ons ook gezond maken en houden?