Beweegvriendelijke stad

Bewegen is meer dan van A naar B raken. Bewegen is soms inderdaad de kortste weg nemen, op tijd op je afspraak geraken, of aanschuiven voor het rood licht. Maar door de wijk bewegen is vooral ook kuierend door de straat nieuwe indrukken opdoen, kennissen toezwaaien van op de fiets of joggen in het buurtpark. Bewegen door de wijk is ook gezond. Stilzitten is immers het nieuwe roken. Een beweegvriendelijke wijk is niet alleen gezonder, maar ook mooier, leefbaarder en ook economisch voortvarender.

Deze studie voert beweegscans uit in 5 districten van de stad Antwerpen, in nauwe samenspraak met de districtsbesturen. De resultaten van de opdracht dienen volwassenen en kinderen aan te zetten om meer te bewegen in de  publieke ruimte. Deze studie omvat grondige analyses van de huidige situatie per district en gezamenlijke workshops met stadspersoneel en externe experten. De resultaten van de workshops worden verwerkt tot een advies voor elk van de 5 districten, in de vorm van ruimtelijk beweegadvies met opportuniteiten en kansen, een ontwerpvoorstel voor de concrete beweegopportuniteiten per districtsgebied en strategische inzichten inzake ruimtelijk beweegbeleid.

Onderzoeker(s): Maarten Van Acker, Stijn Rybels, Dirk Lauwers
Opdrachtgever: Stad Antwerpen
Partners: Ndvr, 51N4E
Periode: 2019 - 2020


Tijdens workshops met stadsdiensten testen we de beweegscans


De ‘kinder-as’ geeft ruimte aan de allerkleinsten, zet maximaal in op veiligheid en beleving tijdens het verplaatsen en richt zich logischerwijs op traag verkeer


Publieke en semipublieke gebouwen en hun bijhorende ruimte worden opengesteld voor de buurtbewoners ter ondersteuning van het buurtleven en beweging


Een nieuw ontwikkelde cartografie duidt de verschillende types beweegvriendelijke routes en ruimtes aan, hier voor Wilrijk


Door interviews en observaties ter plaatse werd een heel pakket aan getuigenissen verzameld die aangaven welke ruimtelijke kwaliteiten en barrières de beweegvriendelijkheid in de wijk beïnvloeden