Gezonde en duurzame voedselomgevingen

In onze leefomgeving worden we veelvuldig geconfronteerd met voeding. Voedingswinkels, snackbars en reclamezuilen trekken onze aandacht en bepalen zo mee de gezondheid van mensen. Het aangeboden voedsel is immers niet altijd gezond en duurzaam. Onderzoek wijst er onder meer op dat in buurten met een groot aanbod aan fastfood de kans op overgewicht, obesitas en gerelateerde ziektes groter is. Er zijn echter ook heel wat initiatieven die voedselomgevingen gezonder en duurzamer wensen te maken. De Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling voerde in opdracht van de Vlaamse overheid een studie uit om een overzicht te bieden van wat de internationale vakliteratuur ons leert over voedselomgevingen, de effecten en mogelijke maatregelen.

Onderzoeker(s): Thomas Vanoutrive; Jeroen Cant
Opdrachtgever(s): Departement Omgeving, Vlaamse overheid
Periode: 2/2020 - 8/2020