Kerngezond

Burgers eisen steeds meer dat de overheid werk maakt van een gezonde leefomgeving. Ook in de gezondheidssector en de ruimtelijke planning neemt de belangstelling voor de interactie tussen gezondheid en omgeving toe. Ondanks de brede wetenschappelijke en beleidsmatige interesse blijft de vertaling naar de praktijk een grote uitdaging. In het Kerngezond project zoeken de faculteiten Geneeskunde en Ontwerpwetenschappen en de Provincie Antwerpen naar een methode gezondheidskennis te integreren in ruimtelijke ontwikkelingen.

We vertrekken hierbij vanuit een brede kijk op gezondheid, dat wil zeggen dat gezondheid meer is dan enkel een fysieke, sociale of mentale dimensie. Gezondheid gaat ook om kwaliteit van leven, zingeving of welbevinden. De focus verschuift daarbij van de aandoening naar de persoon, diens veerkracht en wat diens leven zinvol maakt. Vanuit verschillende hoeken in de gezondheidssector is hier reeds aandacht voor onder de noemers doelgerichte zorg, positieve gezondheid, … 1  Hierbij is het niet alleen belangrijk dat er aandacht gaat naar hoe individuen hun gezondheid kunnen handhaven, maar ook naar hoe de omgeving bijdraagt aan de gezondheid van individuen.

Door lokale zorgverleners te betrekken in het planproces zoeken we naar een manier om enerzijds het gebied beter te kunnen benutten door de zorgsector, anderzijds het natuurlijke kapitaal in de kernen te verhogen in functie van gezondheid. Het project resulteert in richtlijnen voor ruimtelijk ontwerpers die willen inzetten op gezonde kernversterking. Daarnaast wordt het project beschouwd als een leerproces naar een transdisciplinaire samenwerking tussen de ruimtelijke planning en zorgsector op niveau van beleid, onderzoek en praktijk.

1.      Huber M, van Vliet M, Giezenberg M, et al. Towards a ‘patient-centred’ operationalisation of the new dynamic concept of health: a mixed methods study. 2016. BMJ Open 5:e010091.


Onderzoeker(s): Laura Lauwers, Jasmien Smets, Maarten Van Acker, Hans Keune, Geert De Blust, Dirk Avonts, Hilde Bastiaens
Partners: Provincie Antwerpen
Periode: oktober 2019 – september 2021Het positieve gezondheidsmodel geeft een brede kijk op gezondheid
bron: IPH 
 Het onderzoeksgebied: de Antwerpse Merode
 


De nota ruimte van de Provincie Antwerpen wordt gebruikt als kader in het onderzoek
bron: Provincie Antwerpen + eigen verwerking 
 Sporten in de natuur