Infrastructuur en Mobiliteit

De dagelijkse files, het debat over luchtkwaliteit, de systematische discussies over omgevingsimpact bij het opstarten van een nieuw infrastructuurproject: al deze symptomen wijzen erop dat de planning van transportinfrastuctuur, samen met de reorganisatie van onze steden, onvermijdelijk lijkt en vraagt ​​om een ​​geïntegreerde aanpak. Vandaag de dag behoren de disciplines van mobiliteit enerzijds en stedenbouw anderzijds helaas vaak tot twee verschillende werelden.

Onze onderzoeksgroep is het belangrijkste kenniscentrum in de relatie tussen ruimte, mobiliteit en infrastructuurontwerp, zowel vanuit een historisch perspectief als een hedendaags perspectief. Belangrijke onderzoeksvragen van deze onderzoeksgroep zijn geïntegreerd infrastructuurontwerp, toegankelijkheid en recht op mobiliteit, ruimtelijke impact van logistiek en transportwijzen, herontwikkeling van stationsgebied, herintegratie van ringweginfrastructuur, fietsgericht ontwerp en transitgerichte ontwikkeling.