A-passages. Left bank. Crossing the Scheldt River.

In de traditie van de grote internationale wedstrijden over stedelijke visieontwikkeling in Antwerpen, lanceerde de Antwerpse Stadsbouwmeester begin 2017 een ideeënwedstrijd over de toekomst van de linkeroever. Het onderzoek en ontwerp was gericht op het genereren van nieuwe ideeën en inzichten die dienen als basis voor toekomstige veranderingen op de linkeroever van de stad Antwerpen. Onze visie spreekt over wat Linkeroever vandaag is, wat het wil en wat het kan zijn en hoe de bovengrondse verbindingen tussen de rechteroever en de linkeroever eruit kunnen zien.

Het ontwerp werd gepresenteerd op de tentoonstelling IdeeënWedstrijd Linkeroever in het Singel kunstencentrum (Antwerpen). Het ontwerp is gepubliceerd in de catalogus (2017) Linkeroever. Sprong over de Schelde. De resultaten werden gebruikt in de visie ontwikkeld door de Stadsbouwmeester, de Overkapping van de ring rond Antwerpen en geïntegreerd in de algemene beleidsnota van de stad. De resultaten vormden de basis van een internationaal symposium, gericht op stedenbouwkundigen, beleidsmakers en publieke belanghebbenden.

Onderzoeker(s)Maarten Van Acker, Jolein Bergers
Opdrachtgever(s): Stad Antwerpen
Periode: 2017
Partner(s): Fabric.